VNDC công bố chính sách AML phòng/chống rửa tiền qua nền tảng VNDC Wallet

VNDC công bố chính sách AML phòng/chống rửa tiền qua nền tảng VNDC Wallet

Thân gửi Quý khách hàng,

Từ ngày 10/6/2021, VNDC chính thức ra mắt Chính sách AML phòng/chống rửa tiền qua nền tảng VNDC Wallet. Chính sách nhằm mục đích đảm bảo và tăng cường tính minh bạch trong giao dịch tài sản trên nền tảng VNDC Wallet, phòng chống các hình thức rửa tiền gây nhiễu loạn thị trường.

Chính sách đưa ra thông tin các hình thức rửa tiền và biện pháp phòng chống rửa tiền trên hệ thống VNDC Wallet, bao gồm:

  1. Định nghĩa và các hình thức rửa tiền
  2. Chính sách nhận biết khách hàng đối với khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức, đồng thời tăng cường yêu cầu về thu thập và quản lý thông tin khách hàng khi cần thiết.
  3. Chính sách biện pháp sàng lọc, phát hiện và xử lý hành vi rửa tiền trên hệ thống.
  4. Thông tin bộ phận kiểm soát & bộ phận pháp lý và phòng chống rửa tiền.

Quý khách hàng vui lòng xem thông tin cụ thể chính sách tại đây

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it