USD Coin (USDC) đã sẵn sàng trên VNDC Wallet

USD Coin (USDC) đã sẵn sàng trên VNDC Wallet

Bắt đầu từ hôm nay, VNDC chính thức hỗ trợ USD Coin (USDC) trên ứng dụng VNDC Wallet (bao gồm cả Android và iOS apps). Các khách hàng của VNDC bây giờ có thể lưu trữ, gửi/nhận, mua/bán (Exchange), tạo khoản vay, giao dịch đảm bảo (VNDC Escrow) và nhận Staking Daily lên tới 6% hàng năm khi sở hữu USDC.

USDC Coin (USDC)

USD Coin (USDC) là một stablecoin theo tiêu chuẩn ERC20 (tương tự USDT, USDS, VNDC) được phát triển trên nền tảng blockchain của Ethereum. USDC được phát hành bởi công ty Circle, là một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thanh toán peer-to-peer, được thành lập vào năm 2013 và được bảo trợ bởi ngân hàng Goldman Sachs, một ngân hàng lớn của Mỹ. USDC có trang chủ là https://www.centre.io/, Centre là một công ty con của Circle.

USDC coin được bảo chứng hoàn toàn bởi đồng đô la Mỹ theo tỷ giá 1 USDC = 1 USD. Theo đó, công ty Circle cam kết USDC sẽ minh bạch về tài chính và mọi hoạt động để đổi lấy niềm tin từ người dùng. USDC cũng được kiểm soát bởi luật pháp của Hoa Kỳ, được hỗ trợ bởi các ngân hàng đối tác lớn và được kiểm toán thường xuyên bởi các công ty kiểm toán uy tín.

Một trong những yêu cầu phổ biến nhất mà đội ngũ phát triển của VNDC nghe được từ khách hàng là có thể mua và bán nhiều loại tiền điện tử hơn trên VNDC Wallet. Theo các điều khoản trong quy trình niêm yết của VNDC, chúng tôi dự kiến sẽ hỗ trợ nhiều tài sản đáp ứng các tiêu chuẩn của VNDC theo thời gian. VNDC Foundation Team cũng đang đầu tư nghiên cứu, xây dựng các công cụ mới để giúp mọi người hiểu và khám phá nhiều hơn về tiền điện tử.

Bạn có thể đăng ký tài khoản VNDC để mua, bán, gửi, nhận và lưu trữ USDC để nhận lãi Staking ngay hôm nay.

Matthew A dreamer, an adventure hunter whose life goal is to create big products that help life better. Now, I am building VNDC's products with a dream to become an open financial system for Vietnamese people in the world.