Thông báo: Triển khai Chiến dịch Thúc đẩy kinh doanh

Thông báo: Triển khai Chiến dịch Thúc đẩy kinh doanh

Cập nhật ngày 31/03/2021: Từ 0h00 ngày 01/04/2021, VNDC sẽ dừng triển khai chương trình này nhằm xây dựng hệ thống chính sách phù hợp hơn dành cho ĐTKD. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng!

Kính gửi Quý khách hàng,

VNDC thông báo triển khai các Chiến dịch nhằm thúc đẩy kinh doanh, mang lại lợi nhuận và các mức thưởng VIDB dành cho đối tác và người giới thiệu bắt đầu từ 01/03/2021 – 30/04/2021, cụ thể như sau:

Nâng cấp và duy trì Đối tác kinh doanh và tài khoản VIP

Đối tượng tham gia:  Đối tác kinh doanh và người dùng (user)

1. Chính sách thưởng và hoàn tiền khi nâng cấp đối tác kinh doanh và cấp độ tài khoản (VIP level)

a. Nâng cấp đối tác kinh doanh

STT Cấp đối tác Hoàn tiền Thưởng giới thiệu
1 Broker 50 VIDB 10 VIDB
2 Partner 100 VIDB 20 VIDB
3 Regional Partner 200 VIDB 40 VIDB
4 Country Partner 500 VIDB 100 VIDB

b. Nâng cấp tài khoản VIP

STT Mức VIP Hoàn tiền Thưởng giới thiệu
1 VIP 3 10 VIDB 2 VIDB
2 VIP 4 25 VIDB 5 VIDB
3 VIP 5 50 VIDB 10 VIDB
4 VIP 6 100 VIDB 20 VIDB
5 VIP 7 150 VIDB 30 VIDB
6 VIP 8 200 VIDB 40 VIDB
7 VIP 9 250 VIDB 50 VIDB

Lưu ý: Khi các người dùng, đối tác nâng cấp thành đối tác kinh doanh hoặc nâng cấp VIP thì lưu ý phải tối thiểu duy trì tối thiểu trong vòng 30 ngày, sau 30 ngày người dùng nâng cấp hoặc đối tác nâng cấp mới được làm đề nghị xin hạ cấp.

2. Chính sách thưởng VIDB khi duy trì mức độ tài khoản VIP và ĐTKD hàng tháng cho người giới thiệu

a. Duy trì tài khoản VIP hàng tháng

STT Mức VIP Thưởng người giới thiệu
1 VIP 3 1 VIDB
2 VIP 4 2 VIDB
3 VIP 5 3 VIDB
4 VIP 6 4 VIDB
5 VIP 7 5 VIDB
6 VIP 8 8 VIDB
7 VIP 9 10 VIDB

b. Duy trì mức độ Đối tác kinh doanh hàng tháng

STT Cấp đối tác Thưởng người giới thiệu
1 Broker 10 VIDB
2 Partner 15 VIDB
3 Regional Partner 20 VIDB
4 Country Partner 50 VIDB

Ngày 05 hàng tháng phần thưởng sẽ được chuyển tự động vào ví đối tác trên ứng dụng VNDC Wallet Pro.

Về chiến dịch thúc đẩy phát triển người dùng và đối tác kinh doanh

Đối tượng tham gia: Đối tác kinh doanh

1. Chính sách thưởng:

a. Phát triển người dùng mới

STT Số lượng người dùng Mức thưởng
1 Đạt mốc 20  200 VIDB
2 Đạt mốc 50  500 VIDB
3 Đạt mốc 100 1.000 VIDB
4 Đạt mốc 200  2.000 VIDB
5 Đạt mốc 500  5.000 VIDB
6 Đạt mốc 1.000  10.000 VIDB
7 Đạt mốc 5.000  20.000 VIDB
8 Đạt mốc 10.000  50.000 VIDB
9 Đạt mốc 50.000  100.000 VIDB
10 Đạt mốc 100.000  200.000 VIDB

Ghi chú: User mới phải là user là khách hàng tin cậy.

b. Thưởng phát triển Đối tác kinh doanh (ĐTKD) mới

STT Số lượng Mức thưởng
1 Đạt mốc 2 ĐTKD  200 VIDB
2 Đạt mốc 10 ĐTKD  1.500 VIDB
3 Đạt mốc 20 ĐTKD  3.000 VIDB
4 Đạt mốc 50 ĐTKD  10.000 VIDB

Ngày 05 hàng tháng phần thưởng sẽ được chuyển tự động vào ví đối tác trên ứng dụng VNDC Wallet Pro.