Thông báo: VNDC ngừng hỗ trợ phí giao dịch bán VNDC qua ĐTKD

Thông báo: VNDC ngừng hỗ trợ phí giao dịch bán VNDC qua ĐTKD

Cập nhật ngày 14/06: Do cần thống nhất lại một số nội dung trong chính sách kinh doanh, VNDC tạm thời chưa áp dụng mức phí bán VNDC qua ĐTKD đối với người dùng. Như vậy, hiện tại VNDC vẫn tiếp tục hỗ trợ để người dùng bán VNDC qua ĐTKD hoàn toàn không mất phí.

Thân gửi quý khách hàng và đối tác,

VNDC trân trọng thông báo, bắt đầu từ 20h00 hôm nay (12/06), VNDC chính thức ngừng hỗ trợ phí giao dịch bán VNDC qua đối tác kinh doanh.

Theo đó, vào thời gian trước, VNDC duy trì chính sách hỗ trợ trả phí cho ĐTKD khi khách hàng thực hiện các lệnh bán VNDC qua ĐTKD để rút tiền về tài khoản ngân hàng. Hiện nay, chương trình hỗ trợ đã kết thúc, VNDC áp dụng mức phí bán VNDC qua ĐTKD là 0,02% tính trên giá trị mỗi lệnh bán, tối thiểu là 2,000 VNDC và tối đa là 20,000 VNDC. Toàn bộ tiền phí bán VNDC của khách hàng sẽ được trả cho đối tác kinh doanh mà khách hàng lựa chọn giao dịch, VNDC hoàn toàn không sở hữu số tiền này.

Hy vọng quý khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Trân trọng, 

Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.