Thông báo: VNDC điều chỉnh phí giao dịch P2P cho từng cấp độ tài khoản

Thông báo: VNDC điều chỉnh phí giao dịch P2P cho từng cấp độ tài khoản

Từ 0h00 ngày 20/12/2020, VNDC chính thức điều chỉnh mức phí giao dịch đối với tính năng P2P Trading nhằm đảm bảo quyền lợi cho từng cấp độ tài khoản.

Theo đó, VNDC sẽ áp dụng mức phí khác nhau đối với mỗi cấp độ tài khoản khi thực hiện giao dịch P2P trên VNDC Wallet. Người dùng VNDC đang ở cấp độ tài khoản VIP 0 và VIP 1 sẽ không đủ điều kiện để sử dụng tính năng P2P. Những tài khoản từ VIP 2 đến VIP 9 sẽ được áp dụng mức phí khác nhau theo cấp độ giảm dần. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có cấp độ tài khoản cao hơn sẽ nhận được lợi ích nhiều hơn. Ngoài ra, mức phí áp dụng cho Người tạo lệnh (Maker) và Người khớp lệnh (Taker) cũng khác nhau, cụ thể như sau:

 
Cấp độ tài khoản Người tạo lệnh (Maker) Người khớp lệnh (Taker)
VIP 0
VIP 1
VIP 2 0.0500% 0.0600%
VIP 3 0.0450% 0.0550%
VIP 4 0.0400% 0.0500%
VIP 5 0.0350% 0.0450%
VIP 6 0.0300% 0.0400%
VIP 7 0.0200% 0.0350%
VIP 8 0.0000% 0.0300%
VIP 9 0.0000% 0.0200%

Theo như biểu phí giao dịch trên, người dùng ở cấp độ VIP 2 khi tạo đơn hàng với bất kỳ tài sản nào cũng sẽ trả mức phí là 0.05% tính trên giá trị đơn hàng. Mức phí này là 0.06% được áp dụng cho người khớp lệnh. Ví dụ, khi bạn tạo đơn hàng bán 20.000 KAI token với giá 390 VNDC trên P2P, mức phí bạn cần trả cho VNDC khi đơn hàng được bán thành công là:

20,000 x 390 x 0.05% = 3,900 VNDC 

Trong khi mức phí người mua đơn hàng này cần phải trả là:

20,000 x 390 x 0.06% = 4,680 VNDC

Tương tự đối với các cấp độ VIP còn lại.

(Tìm hiểu về Biểu phí giao dịch và Chính sách tài khoản VIP tại đây)

Về tính năng VNDC P2P

VNDC P2P là tính năng giao dịch ngang hàng được VNDC phát triển nhằm hỗ trợ khách hàng có thể giao dịch trực tiếp với người dùng khác với mức giá mua và giá bán do người tạo đơn hàng tự đưa ra. Thông qua tính năng này, người dùng và đối tác đang sở hữu tài sản trên VNDC Wallet có thể giao dịch theo 2 cách:

Mua/bán thông qua người dùng khác: Tại đây khách hàng có thể mua/bán trực tiếp các tài sản số thông qua người dùng khác với mức giá do người đặt lệnh quyết định. Sẽ có các đơn hàng với những mức giá và số lượng khác nhau. Bạn có thể lựa chọn đơn hàng phù hợp để tối đa lợi nhuận thu về. 

Tự tạo đơn hàng riêng: Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tự tạo đơn hàng mua/bán với mức giá và số lượng của riêng mình. Tại đây, bạn có thể chọn lựa giữa 2 cách đặt giá tiền cho đơn hàng của mình ở ô “Loại giá”:

  • Giá cố định: Bạn đưa ra một mức giá cố định cho đơn hàng, giá này sẽ không bị phụ thuộc vào độ biến động của thị trường.
  • Giá thả nổi: Người dùng có thể tạo biên độ chênh lệch về giá so với giá thị trường tại ô Giá thả nổi. Cụ thể, đơn giá sẽ được tính bằng Giá thị trường – Giá thả nổi (biên độ chênh lệch về giá).

Khi có người khớp lệnh, cũng có nghĩa là đơn hàng đã được mua/bán thành công, bạn sẽ thu được số tài sản với mức giá như mong muốn. 

Xem thêm hướng dẫn giao dịch tài sản trên VNDC P2P tại đây.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.