Thông báo: VNDC điều chỉnh điều kiện nâng hạng tài khoản VIP

Thông báo: VNDC điều chỉnh điều kiện nâng hạng tài khoản VIP

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội nâng hạng tài khoản một cách dễ dàng, VNDC chính thức điều chỉnh khối lượng giao dịch cho từng cấp độ tài khoản VIP. Chính sách được áp dụng bắt đầu từ ngày 21/12/2020.

Theo đó, yêu cầu về khối lượng giao dịch cho mỗi cấp độ tài khoản được điều chỉnh như sau:

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể nâng hạng một cách dễ dàng khi sở hữu VIDB, token chính thức do VNDC phát hành với số lượng như sau:

Cấp độ tài khoản

Số lượng VIDB yêu cầu sở hữu

VIP 0

Không yêu cầu

VIP 1

Không yêu cầu

VIP 2

Không yêu cầu

VIP 3

1,000

VIP 4

5,000

VIP 5

10,000

VIP 6

15,000

VIP 7

20,000

VIP 8

50,000

VIP 9

100,000

Để sở hữu token VIDB, khách hàng có thể mua thông qua đối tác kinh doanh hoặc mua trực tiếp tại tính năng DIPO trên VNDC Wallet. Thời gian chính thức mở bán VIDB thông qua DIPO là 16:00 ngày 21/12/2020, với mức giá niêm yết 1 VIDB = 4,671 VNDC.

Như vậy, người dùng VNDC giờ đây có thể nâng hạng tài khoản bằng nhiều cách khác nhau. Việc nâng hạng tài khoản sẽ giúp người dùng sở hữu nhiều lợi ích hơn khi sử dụng các tính năng trên VNDC Wallet, đồng thời tiết kiệm chi phí giao dịch và tăng cường bảo mật cho tài khoản.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.