Thông báo về việc rà soát các dự án, đơn vị phát hành token

Thông báo về việc rà soát các dự án, đơn vị phát hành token

Kính gửi quý khách hàng và các đơn vị phát hành dự án,

Một trong những mục tiêu VNDC đặt ra là mang lại cho cộng đồng một môi trường giao dịch, đầu tư lành mạnh, an toàn, nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dùng khi sử dụng VNDC, tránh tham gia vào những dự án không mang lại giá trị. 

Để thực hiện điều đó, đội ngũ phát triển VNDC Holding Pte. LTD (Singapore) sẽ tiến hành rà soát các dự án phát hành trên VNDC, cũng như thực hiện kiểm soát khắt khe đối với các đơn vị phát hành token có mô hình kinh doanh chưa phù hợp tại Việt Nam. Theo đó, để được giới thiệu và phát hành trên nền tảng VNDC Wallet, các đơn vị phát hành token phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

  1. Ký quỹ đảm bảo ít nhất 30% giá trị phát hành tại VNDC để đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư trong trường hợp mô hình kinh doanh hay đội ngũ sáng lập không đảm bảo được quyền lợi của các nhà đầu tư theo cam kết.
  2. Token phải được niêm yết ít nhất trên 2 sàn giao dịch.
  3. Cam kết không có các hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng.

Song song với đó, VNDC sẽ liên tục theo dõi, cập nhật các hoạt động của những đơn vị phát hành để đảm bảo sự minh bạch và chất lượng của dự án được giới thiệu tới người dùng.

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.