Thông báo về việc Quy đổi các đồng: VIDB, WHC, NAMI, BDS, CHI

Thông báo về việc Quy đổi các đồng: VIDB, WHC, NAMI, BDS, CHI

Quý khách hàng thân mến,

Trong thời gian vừa qua, VNDC đã thực hiện bảo trì tính năng Quy đổi (VNDC Exchange) cho các đồng: VIDB, WHC, NAMI, BDS, CHI nhằm mục đích rà soát lại hệ thống kỹ thuật đẩy lệnh lên sàn Nami Exchange. Với mong muốn đảm bảo tính ổn định cho các giao dịch mua bán, hiện nay, đội ngũ đang tiếp tục tối ưu và xây dựng hệ thống Automated Market Maker (AMM) để quá trình thanh khoản được diễn ra tốt nhất. Do vậy, VNDC sẽ tiếp tục bảo trì Quy đổi cho 5 tài sản: VIDB, WHC, NAMI, BDS, CHI trên VNDC Wallet. Thời gian bảo trì tối đa là 10 ngày kể từ thời điểm thông báo được đưa ra. Có thể kết thúc sớm hơn nếu hệ thống được hoàn thiện nhanh chóng.

Hiện nay, để mua, bán các tài sản này, quý khách hàng vui lòng giao dịch tại P2P Trading theo mức giá người tạo đơn hàng đưa ra. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể chuyển On-chain từ VNDC Wallet sang Nami Exchange hoặc nạp thông qua tiện ích Nami để giao dịch với 5 tài sản này trên sàn Nami Exchange.

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, quý khách hàng sẽ không bị thanh lý tài sản với các khoản vay thế chấp tại Credit Line.

Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng và hy vọng quý khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.