Thông báo về việc hợp tác giữa VNDC và đối tác OlaCity

Thông báo về việc hợp tác giữa VNDC và đối tác OlaCity

Kính gửi quý khách hàng,

Vào ngày 23/04 hôm qua, do phát sinh một số hiểu nhầm trong việc đối soát số lượng tài sản OLA trên VNDC Wallet, cộng đồng VNDC và OlaCity đã xảy ra những tranh luận trái chiều dẫn tới sự lan tỏa thông tin sai lệch. Vào 19h00 hôm nay, sau khi ban lãnh đạo của 2 bên làm việc lại với nhau, VNDC cùng đối tác OlaCity xác nhận: Sự bất đồng trong đối soát tài sản chỉ là hiểu nhầm từ 2 phía, cả 2 bên đã thống nhất lại thông tin chính xác và đưa ra quyết định sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, VNDC cùng đối tác OlaCity sẽ cùng nhau giải quyết triệt để các vấn đề đã phát sinh và không để xảy ra bất kỳ sự cố nào gây ảnh hưởng tới người dùng. Với mục tiêu đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cộng đồng 2 bên, trong 24 giờ tới đây, VNDC sẽ thực hiện bảo trì giao dịch tài sản OLA, cụ thể như sau: 

  • Tạm dừng tất cả các giao dịch với OLA trên VNDC Wallet bao gồm: Gửi nhận On-chain, Off-chain, Quy đổi, Giao dịch P2P, Credit Line, Farming, E-voucher.
  • Tạm dừng tất giao dịch tài sản OLA trên sàn Nami Exchange.
  • Thực hiện chuyển đổi lại tài sản Wrapped Ola (WOLA) thành OLA trên VNDC Wallet như trước.

Sau khi hoàn tất bảo trì và đảm bảo hệ thống đã hoạt động ổn định, VNDC sẽ mở lại tất cả tính năng cho tài sản OLA, các giao dịch được hoạt động trở lại bình thường (Dự kiến mở lại vào ngày 25/04/2021). Trong thời gian đó, toàn bộ tài sản OLA của quý khách hàng lưu trữ trên VNDC Wallet sẽ được đảm bảo an toàn 100% và tất cả khoản vay Credit Line thế chấp OLA sẽ hoàn toàn không bị thanh lý.

Thông báo này đã được thống nhất bởi ban lãnh đạo của VNDC, OlaCity và Nami Corp. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng và hy vọng quý khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Trân trọng,
Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.