Thông báo: Tiến hành hoán đổi LEND sang AAVE trên VNDC Wallet

Thông báo: Tiến hành hoán đổi LEND sang AAVE trên VNDC Wallet

Vào tháng 10 vừa qua, đội ngũ phát triển Aave đã quyết định chuyển đổi token LEND thành một loại tiền điện tử mới có tên là AAVE. Như vậy, AAVE sẽ là token quản trị chính thức của giao thức này, và cho phép người dùng quyết định dự án phát triển theo hướng nào.

VNDC sẽ hỗ trợ sự kiện hoán đổi token LEND sang AAVE, theo lịch trình sau:

  • Vào lúc 17g00 ngày 06/11/2020, VNDC sẽ chính thức hủy niêm yết và tạm dừng các hoạt động quy đổi, staking, gửi/nhận đồng LEND.
  • Tất cả số dư LEND của người dùng đủ điều kiện sẽ được quy đổi theo tỷ lệ 100 LEND = 1 AAVE. Quá trình hoán đổi sẽ được tiến hành từ 10g00 ngày 07/11/2020.

Tương tự LEND, người dùng có thể staking nhận lãi 3%/năm, cũng như thực hiện quy đổi AAVE một cách dễ dàng.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nhận từ người sử dụng để VNDC ngày một phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Chân thành cảm ơn quý khách hàng,

Đội ngũ VNDC.