Thông báo: Thiết lập lại cơ chế Credit Line cho VIDB và WHC

Thông báo: Thiết lập lại cơ chế Credit Line cho VIDB và WHC

Lưu ý: VNDC cập nhật lại thời gian thiết lập cơ chế Credit Line:

Để hỗ trợ nhà đầu tư có thêm thời gian tất toán khoản vay, VNDC gia hạn thêm 30 ngày để thiết lập lại cơ chế Credit Line. Như vậy với các khoản vay thế chấp VIDB và WHC đã được tạo từ trước, quý khách hàng có thể tất toán trước ngày 14/07 (kéo dài 30 ngày kể từ thời điểm thông báo được đưa ra). Rất mong quý khách hàng thông cảm!

Quý khách hàng thân mến,

Trong thời gian vừa qua, nhằm giúp khách hàng duy trì đủ nguồn vốn để đầu tư và giao dịch, VNDC đã áp dụng chính sách trợ giá để hỗ trợ các khoản vay thế chấp WHC, VIDB không bị thanh lý. Sau 30 ngày nữa, chương trình trợ giá kết thúc, VNDC sẽ thiết lập lại cơ chế cho tính năng Credit Line trở về như trước kia. Theo đó, bắt đầu từ 15h00 ngày 14/07, khi khách hàng thế chấp tài sản WHC và VIDB để tạo khoản vay, nếu giá trị khoản vay lớn hơn hoặc bằng 95% giá trị tài sản thế chấp thì sẽ bị thanh lý theo đúng cơ chế của tính năng Credit Line.

Đối với các khoản vay thế chấp VIDB và WHC đã được tạo trước đó, quý khách hàng vui lòng tất toán trước 14h00 ngày 14/07 để khoản vay không bị tự động thanh lý.

Hiện nay, hạn mức vay áp dụng cho WHC là 50% và VIDB là 60%. Quý khách hàng có thể dễ dàng tạo khoản vay VNDC thông qua tính năng Credit Line với lãi suất chỉ 24% mỗi năm.

Hy vọng quý khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.