Thông báo: Thay đổi lãi suất tài sản USDT và USDC

Thông báo: Thay đổi lãi suất tài sản USDT và USDC

Theo thông báo ngày 06/10/2020, VNDC triển khai chính sách chia sẻ lợi nhuận Staking cho người dùng và đối tác khi sở hữu tài sản USDT, USDC trên VNDC Wallet với mức lãi suất 0.1%/ngày (tương đương 36.5% mỗi năm) trong vòng 48 ngày (chi tiết xem tại đây). Tuy nhiên do sự biến động thị trường DeFi đi xuống, nhu cầu vay USDT, USDC giảm nên chúng tôi kết thúc sớm chương trình này và điều chỉnh mức lãi suất về lại như cũ để phù hợp với tình hình kinh doanh của thị trường.

Cụ thể, bắt đầu từ 0:00 ngày 18/10/2020, người dùng và đối tác của VNDC sẽ được chia sẻ lợi nhuận Staking Daily (trả lãi hàng ngày) với mức lãi suất 6%/năm (tương đương với 0.0165%/ngày) khi lưu trữ tài sản USDC và USDT trên VNDC Wallet. Lợi nhuận này sẽ được trả vào lúc 23:59 mỗi ngày.

Trân trọng,
Đội ngũ phát triển VNDC. 

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.