Thông báo: Thay đổi địa chỉ ví Ethereum trên VNDC Wallet (quan trọng)

Thông báo: Thay đổi địa chỉ ví Ethereum trên VNDC Wallet (quan trọng)

Mục đích: Để giảm thiểu vấn đề nạp nhầm địa chỉ ví vào hệ thống VNDC trong thời gian qua. VNDC sẽ chỉ dùng 1 địa chỉ ví duy nhất để nhận ETH, USDT, VNDC và các loại token ERC20 khác được tích hợp trên VNDC Wallet.

Cụ thể:

  • Địa chỉ ví ETH của người dùng sẽ được thay đổi chính là địa chỉ ví đang nhận các token ERC20 trên hệ thống VNDC Wallet là: VNDC, USDS, USDT, CHI.
  • Các giao dịch chuyển ETH vào địa chỉ ví cũ sẽ vẫn được ghi nhận như bình thường.
  • VNDC khuyến nghị người dùng cập nhật địa chỉ ETH mới khi đã lưu trữ trên các sàn, ví khác.

Lịch trình: Thời gian thay đổi là 0h00 ngày 01/07/2020

Matthew A dreamer, an adventure hunter whose life goal is to create big products that help life better. Now, I am building VNDC's products with a dream to become an open financial system for Vietnamese people in the world.