Thông báo tạm đóng cổng nạp/rút On-chain đối với OLC

Thông báo tạm đóng cổng nạp/rút On-chain đối với OLC

Kính gửi Quý khách hàng,

Do phía đối tác Ola City thay đổi Smart contract cho Ola Coin (OLC), vì vậy tính năng gửi On-chain đối với tài sản này trên ứng dụng VNDC Wallet sẽ được tạm tắt từ 11:00 ngày 28/03/2021. Theo đó, tất cả những giao dịch gửi/nhận On-chain OLC (bao gồm cổng Nami và các cổng khác) sẽ được tạm dừng cho đến khi hoàn tất chuyển đổi smart contract.

Dự kiến vào thứ hai, ngày 29/03/2021, VNDC sẽ mở lại giao dịch này, phục vụ khách hàng giao dịch.

Lưu ý: Tất cả những giao dịch khác như gửi/nhận Off-chain, hay quy đổi đối với tài sản này sẽ vẫn được diễn ra bình thường.

Trân trọng cảm ơn!

Đội ngũ VNDC.