Thông báo: Ngừng hỗ trợ các trường hợp gửi nhầm tài sản chưa được niêm yết đến VNDC Wallet

Thông báo: Ngừng hỗ trợ các trường hợp gửi nhầm tài sản chưa được niêm yết đến VNDC Wallet

Kính gửi quý khách hàng,

Trong thời gian qua, VNDC đã ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng gửi các tài sản chưa được hoặc đã hủy niêm yết đến VNDC. Nhiều trường hợp đã được đội ngũ VNDC hỗ trợ để lấy lại tài sản, tuy nhiên qua xem xét, việc này phát sinh rất nhiều rủi ro do phải can thiệp vào hệ thống quản lý tài sản của VNDC. Ngoài ra, nhiều trường hợp kẻ gian cố tình tạo các bằng chứng giả để lừa đảo đội ngũ hỗ trợ gây mất rất nhiều thời gian và nguồn lực. Để tránh phát sinh các rủi ro, từ ngày 24/8, VNDC sẽ ngừng hỗ trợ các trường hợp vô tình hoặc cố ý chuyển nhầm các tài sản chưa niêm yết, đã huỷ niêm yết hoặc gửi qua các mạng lưới chưa được VNDC hỗ trợ. 

Theo đó, quý khách hàng sẽ không được hỗ trợ trong các trường hợp:

  • Gửi các tài sản chưa mở tính năng nhận on-chain đến VNDC Wallet.
  • Gửi các tài sản chưa niêm yết hoặc đã hủy niêm yết đến VNDC Wallet.
  • Gửi các tài sản qua các mạng lưới chưa được VNDC hỗ trợ.

Kính mong quý khách hàng thận trọng trước khi thực hiện các lệnh gửi tài sản của mình.

Trong trường hợp gửi tài sản on-chain nhưng chưa nhận được, Quý khách vui lòng xem thêm thông tin tại đây hoặc liên hệ Trung tâm Hỗ trợ VNDC qua các thông tin tại mục Cài đặt trên Ứng dụng để được tư vấn và xử lý.

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it