Thông báo: Mở lại tính năng quy đổi cho DPET token

Thông báo: Mở lại tính năng quy đổi cho DPET token

Trong thời gian vừa qua, nhằm nâng cấp hệ thống để đảm bảo quá trình giao dịch của khách hàng diễn ra thuận lợi, VNDC đã thực hiện bảo trì tính năng Quy Đổi cho tài sản DPET. Hiện nay, sau khi hoàn thiện kỹ lưỡng và đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định, VNDC thông báo: Chính thức mở lại tính năng Quy Đổi cho tài sản DPET bắt đầu từ 20h00 hôm nay ngày 02/08/2021.

Theo đó, quý khách hàng có thể giao dịch mua, bán DPET tại tính năng Quy đổi (VNDC Exchange) theo mức giá biến động của thị trường. Lưu ý, giá của tài sản tại mỗi thời điểm sẽ khác nhau và phụ thuộc vào số lượng khách hàng muốn quy đổi.

Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể sử dụng các tính năng khác với tài sản này, bao gồm:

  • Gửi/nhận Off-chain: Người dùng có thể gửi/nhận tài sản DPET với người dùng khác trong hệ thống của VNDC Wallet.
  • Gửi/nhận On-chain: Người dùng có thể gửi/nhận DPET qua mạng KardiaChain (KRC20) và nhận DPET qua mạng Binance Smart Chain (BEP20).
  • Giao dịch P2P Trading: Giao dịch DPET với người dùng khác theo mức giá người tạo đơn hàng đưa ra.

Xem thêm hướng dẫn quy đổi tại đây.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it