Thông báo: Mở lại quy đổi cho 2 tài sản WHC và VIDB

Thông báo: Mở lại quy đổi cho 2 tài sản WHC và VIDB

Quý khách hàng thân mến,

Trong thời gian vừa qua, nhằm nâng cấp hệ thống để quá trình giao dịch của khách hàng diễn ra thuận lợi, VNDC đã thực hiện bảo trì quy đổi cho các tài sản WHC, VIDB, NAMI, BDS, CHI. Hiện nay, sau khi hoàn thiện kỹ lưỡng và đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định, VNDC thông báo: Chính thức mở lại quy đổi cho 2 cặp tài sản WHC/VNDC và VIDB/VNDC bắt đầu từ 17h00 hôm nay (17/05).

Theo đó, quý khách hàng có thể giao dịch mua, bán WHC và VIDB trở lại tại tính năng Quy đổi (VNDC Exchange) theo mức giá biến động của thị trường. Giá của tài sản phụ thuộc vào số lượng khách hàng muốn quy đổi.

Ngoài ra trong thời điểm hiện tại, quý khách hàng cũng có thể sử dụng các tính năng khác với 2 tài sản này: 

  • Gửi/nhận Off-chain: Người dùng có thể gửi/nhận tài WHC và VIDB với người dùng khác trong hệ thống của VNDC Wallet.
  • Gửi/nhận On-chain: Người dùng có thể giao dịch WHC và VIDB với các địa chỉ bên ngoài hệ thống.
  • Giao dịch P2P Trading: Giao dịch WHC và VIDB với người dùng khác theo mức giá người tạo đơn hàng đưa ra
  • VNDC Credit Line: Thế chấp WHC và VIDB để tạo khoản vay VNDC
  • VNDC Farming: Nạp WHC và VIDB vào Pool Farming để nhận thưởng mỗi ngày với lãi suất hấp dẫn

Hy vọng quý khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Trân trọng, 

Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.