Thông báo kế hoạch hủy niêm yết OLA trên VNDC Wallet

Thông báo kế hoạch hủy niêm yết OLA trên VNDC Wallet

Kính gửi quý khách hàng,

Trong thời gian vừa qua, việc hợp tác giữa VNDC và OlaCity đã xảy ra một số bất đồng, dẫn đến đơn vị phát hành OLA đưa ra nhiều thông tin và phát ngôn không chính xác, gây ảnh hưởng sâu sắc tới uy tín và cộng đồng VNDC. Bên cạnh đó, phía đối tác OlaCity đã không thực hiện đúng yêu cầu về khoản ký quỹ đảm bảo thanh khoản trên VNDC, đồng thời liên tục quảng bá về các dự án tài chính mới khi chưa được VNDC xác thực.

Do vậy, để giảm thiểu rủi ro khi người dùng sở hữu OLA và giúp người dùng không bị lôi kéo vào các dự án tài chính không được VNDC đảm bảo, VNDC trân trọng thông báo, từ hôm nay, VNDC sẽ chính thức chấm dứt hợp tác với OlaCity và đưa ra công bố chính thức về việc hủy niêm yết tài sản OLA trên VNDC Wallet trong thời gian tới đây.

Kế hoạch hủy niêm yết OLA cụ thể như sau:

  1. Từ hôm nay, ngày 31/05/2021, VNDC sẽ chính thức đóng cổng nạp OLA vào VNDC Wallet (nhận On-chain).
  2. Sau 7 ngày kể từ thời điểm đưa ra công bố này, tức bắt đầu từ 10h00 ngày 07/06/2021, VNDC sẽ chính thức tắt giao dịch P2P đối với OLA.
  3. Sau 30 ngày kể từ thời điểm đưa ra thông báo này, tức bắt đầu từ ngày 30/06/2021, VNDC sẽ chính thức đóng cổng rút OLA ra khỏi VNDC Wallet (gửi On-chain), loại bỏ vĩnh viễn OLA trên VNDC. Sau thời điểm đó, người dùng sẽ không thể rút OLA ra khỏi hệ thống. Quý khách hàng vui lòng thực hiện bán hoặc rút OLA trước khi cổng gửi On-chain bị đóng.

Đây là sự việc đáng tiếc chúng tôi buộc phải thông báo đến quý khách hàng do không thỏa thuận được hợp tác giữa VNDC và đối tác. Đây sẽ là bài học sâu sắc để đội ngũ rút kinh nghiệm cho các lần hợp tác tiếp theo, đề cao chất lượng và sự kiểm soát khắt khe đối với các dự án.

Rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khách hàng và hy vọng quý khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.