Thông báo: Gia hạn thời gian bảo trì nâng cấp hệ thống

Thông báo: Gia hạn thời gian bảo trì nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý khách hàng,

Như đã có thông báo, từ 23h00 ngày hôm nay (07/06/2021), VNDC sẽ bảo trì toàn bộ ứng dụng VNDC Wallet nhằm nâng cấp cơ sở dữ liệu của hệ thống. Trong quá trình nâng cấp, người dùng tạm thời không thể đăng nhập và sử dụng tất cả tính năng trên ứng dụng.

Do hệ thống chưa ổn định, VNDC sẽ gia hạn hạn thời gian bảo trì, dự kiến hoàn thành lúc 24h ngày 8/6/2021. VNDC sẽ thông báo sớm nhất đến tất cả khách hàng ngay khi quá trình bảo trì hoàn tất.

Phạm vi ảnh hưởng:

  • Toàn bộ tính năng trên ứng dụng VNDC Wallet sẽ tạm dừng trong suốt quá trình nâng cấp.
  • Các giao dịch nạp rút tài sản số vào hệ thống của VNDC sẽ không thực hiện được cho tới khi hệ thống đi vào hoạt động bình thường.
  • Tất cả dữ liệu về tài sản và lịch sử giao dịch trên ứng dụng sẽ được đảm bảo an toàn trong quá trình nâng cấp.
  • Với các khoản vay Credit Line, tài sản thế chấp của quý khách hàng sẽ không bị thanh lý trong thời gian nâng cấp nếu giá của tài sản giảm xuống dưới ngưỡng thanh lý.

VNDC xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm từ Quý Khách hàng.

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it