Thông báo: Gia hạn bảo trì tính năng gửi On-chain VIDB

Thông báo: Gia hạn bảo trì tính năng gửi On-chain VIDB

Thân gửi Quý khách hàng,

Như đã có thông báo, nhằm nâng cấp toàn diện cho VIDB (tài sản tiện ích trong nền tảng VNDC Wallet), từ 15h00 ngày 16/08/2021, VNDC đã bảo trì tính năng gửi On-chain VIDB và gửi Off-chain VIDB qua Nami Exchange và Attlas Exchange.

Tuy nhiên do cần hoàn thiện thêm quá trình kiểm toán và xây dựng Smart Contract mới của VIDB, VNDC sẽ gia hạn thời gian bảo trì, dự kiến thêm 2 tuần. VNDC sẽ thông báo sớm nhất đến tất cả khách hàng ngay khi quá trình bảo trì hoàn tất.

Theo đó, trong thời gian bảo trì:

  • Tính năng gửi On-chain VIDB qua 3 mạng lưới Ethereum (ERC20), Binance Smart Chain (BEP20) và KardiaChain (KRC20) sẽ bị tạm dừng;
  • Tính năng gửi Off-chain VIDB qua Nami Exchange & Attlas Exchange sẽ bị tạm dừng;
  • Các tính năng khác liên quan đến VIDB trên VNDC Wallet và các sàn giao dịch vẫn hoạt động bình thường;
  • Người dùng vẫn có thể gửi VIDB từ bên ngoài, các sàn giao dịch khác về VNDC Wallet.

VNDC sẽ có thông báo sớm nhất tới khách hàng ngay khi quá trình bảo trì hoàn tất. Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ VNDC qua thông tin tại mục Cài đặt trên Ứng dụng để được tư vấn và xử lý.

 

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it