Thông báo: Điều chỉnh hạn mức vay Credit Line cho VIDB và CHI

Thông báo: Điều chỉnh hạn mức vay Credit Line cho VIDB và CHI

Kính gửi quý khách hàng,

Hiện nay, Credit Line là một trong những tính năng được sử dụng nhiều nhất trên VNDC Wallet nhờ khả năng cung cấp khoản vay với khối lượng lớn, lãi suất vay thấp, danh mục tài sản thế chấp đa dạng. Việc sử dụng Credit Line mở ra cho khách hàng thêm nhiều cơ hội đầu tư, tuy nhiên cũng dễ gây ra rủi ro nếu khách hàng chưa biết quản lý tài sản một cách hiệu quả. Do vậy, nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro khách hàng bị thanh lý tài sản khi tạo khoản vay Credit Line, từ ngày 12/04/2021, VNDC chính thức điều chỉnh hạn mức vay cho VIDB từ 80% về 60% và cho CHI từ 90% về 80%.

Giờ đây, với số lượng VIDB mà quý khách hàng nắm giữ, khách hàng được phép tạo khoản vay với hạn mức tương đương 60% so với giá trị VIDB đang sở hữu, tỷ giá được lấy theo giá thị trường. Tương tự, hạn mức vay đối với tài sản thế chấp CHI là 80%. Việc điều chỉnh hạn mức vay thấp hơn so với giai đoạn trước là nhằm giảm thiểu tình trạng quý khách hàng bị thanh lý tài sản khi giá trị của tài sản thế chấp giảm xuống, giá trị khoản vay đạt 95% giá trị tài sản thế chấp. 

Ví dụ: Giả sử quý khách hàng đang sở hữu 1000 VIDB, giá của VIDB ở thời điểm hiện tại là 30,000 VNDC. Khi đem thế chấp VIDB tại Credit Line, quý khách hàng được phép vay tối đa 18,000,000 VNDC (tương đương 60% giá trị quy đổi 1000 VIDB hiện tại). Khi giá VIDB giảm xuống còn khoảng hơn 18,000 VNDC khiến cho giá trị khoản vay bằng 95% giá trị thế chấp, hệ thống sẽ tự động thanh lý toàn bộ số lượng tài sản VIDB mà khách hàng đang thế chấp.

Để tìm hiểu chi tiết về chính sách Credit Line, bao gồm loại tài sản thế chấp, hạn mức vay, lãi suất vay, ngưỡng thanh lý, quý khách hàng vui lòng truy cập tại đây.

Hy vọng quý khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm!

Trân trọng, 

Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.