Thông báo: Chính sách tài trợ cho văn phòng giao dịch VNDC và hoạt động đào tạo

Thông báo: Chính sách tài trợ cho văn phòng giao dịch VNDC và hoạt động đào tạo

Thời gian gần đây, VNDC đã phối hợp cùng các đối tác kinh doanh khai trương nhiều văn phòng giao dịch ở khắp các tỉnh trên cả nước. Đây là những văn phòng đại diện cho VNDC nhằm hỗ trợ người dùng, cung cấp những kiến thức về VNDC cũng như đào tạo cộng đồng, người dân hiểu biết về chuyển đổi số, ngân hàng tài sản số. Từ đó phát triển VNDC Community trở thành một trong những cộng đồng chất lượng, lớn mạnh nhất trong lĩnh vực đầu tư tài sản số tại Việt Nam.

Nhằm khuyến khích các đối tác kinh doanh phát triển văn phòng, mở rộng cộng đồng tại khu vực đang sinh sống, VNDC chính thức triển khai “Chính sách tài trợ cho Văn phòng giao dịch và hoạt động đào tạo”. Theo đó, khi đối tác đăng ký khai trương văn phòng đại diện mới sẽ được nhận các mức hỗ trợ từ VNDC và được cung cấp những kiến thức để trở thành chuyên gia VNDC.

*Chính sách cập nhật mới nhất ngày 29/06/2021

Về chính sách tài trợ cho Văn phòng giao dịch VNDC

  1. Chính sách tài trợ cho văn phòng

       Khi văn phòng đại diện VNDC đã đầy đủ điều kiện, được trang bị theo nhận diện văn phòng và tiến hành khai trương đi vào hoạt động chính thức, thì VNDC sẽ hỗ trợ cho Văn phòng cụ thể như sau:

Văn phòng loại 1 Văn phòng loại 2

Mức hỗ trợ

20.000.000 VNDC/01 văn phòng 10.000.000 VNDC/01 văn phòng

 

Lưu ý:

  • Văn phòng loại 1: Văn phòng giao dịch VNDC (cấp Regional Partner và Country Partner) tối thiểu từ 25m2 trở lên.
  • Văn phòng loại 2: Văn phòng giao dịch VNDC (cấp Partner) tối thiểu từ 16m2 trở lên
  1. Chính sách thưởng cho đối tác được chỉ định phát triển Phòng giao dịch VNDC

Đối tác VNDC phát triển thành công phòng giao dịch VNDC sẽ được hưởng chính sách thưởng như sau: 5.000.000 VNDC/01 văn phòng.

Lưu ý:

Về chính sách tài trợ cho các hoạt động đào tạo

  1. Khi các đối tác kinh doanh chủ động tổ chức các hoạt động đào tạo online và offline về VNDC cho cộng đồng thì sẽ được tài trợ như sau:
  • Chương trình online với ít nhất 50 người tham dự thì VNDC tài trợ 2.000.000 VNDC / 01 chương trình.
  • Chương trình offline với ít nhất 20 người tham dự thì VNDC tài trợ 5.000.000 VNDC/ 01 chương trình.
  1. Việc tài trợ tối đa cho 04 chương trình mỗi tháng cho một đối tác kinh doanh.
  2. Hồ sơ thanh toán là các clip quay về buổi đào tạo gửi về cho VNDC.

Xem thêm: Khai trương Văn phòng Đối tác kinh doanh cấp quốc gia tại Phú Thọ.