Thông báo: Bảo trì và nâng cấp hệ thống từ 15h00 hôm nay

Thông báo: Bảo trì và nâng cấp hệ thống từ 15h00 hôm nay

Cập nhật: Quá trình nâng cấp đã thành công tốt đẹp, mời quý khách hàng tiếp tục sử dụng VNDC Wallet.

Để nâng cao hiệu năng, tính ổn định của hệ thống và trải nghiệm cho người dùng. Hôm nay, sau thời gian nghiên cứu, tối ưu và thử nghiệm, VNDC chính thức nâng cấp module CoreFinance lên phiên bản mới để phục vụ hàng triệu người sử dụng với gần 1 triệu giao dịch mỗi ngày. Trong quá trình nâng cấp, người dùng tạm thời sẽ không thể đăng nhập và giao dịch qua hệ thống.

  • Thời gian nâng cấp: 15h00 ngày 08/09/2020 (hôm nay) đến 23h59 phút ngày 08/09/2020. Sẽ thông báo cho người dùng nếu quá trình nâng cấp hoàn thành nhanh hơn.
  • Phạm vi ảnh hưởng:
    • Toàn bộ ứng dụng của VNDC sẽ tạm dừng trong suốt quá trình nâng cấp.
    • Các giao dịch nạp tài sản số qua mạng blockchain và ngân hàng vào hệ thống của VNDC sẽ bị delay (chậm trễ) và ghi có khi hệ thống đi vào hoạt động bình thường.
    • Ứng dụng, webapp dành cho merchant và các API với bên thứ 3 sẽ tạm dừng trong quá trình nâng cấp.
    • Tất cả dữ liệu, giao dịch và hoạt động trên ứng dụng sẽ được đảm bảo an toàn trong suốt quá trình nâng cấp.

Chi tiết mời quý khách hàng cập nhật tại: status.vndc.io

Rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khách hàng.

Đội ngũ phát triển VNDC.

Matthew A dreamer, an adventure hunter whose life goal is to create big products that help life better. Now, I am building VNDC's products with a dream to become an open financial system for Vietnamese people in the world.