Thông báo: Bảo trì toàn bộ tính năng đối với DPET Token

Thông báo: Bảo trì toàn bộ tính năng đối với DPET Token

Quý khách hàng thân mến,

VNDC trân trọng thông báo, bắt đầu từ 08h00 ngày 02/06 hôm nay, VNDC sẽ bảo trì toàn bộ tính năng đối với DPET Token. Theo đó, quý khách hàng sẽ không thể giao dịch DPET trên VNDC Wallet với các tính năng sau đây:

  • Giao dịch gửi nhận On-chain, Off-chain
  • Giao dịch Quy đổi cặp DPET/VNDC
  • Giao dịch P2P Trading

Việc bảo trì đối với DPET Token là nhằm mục đích rà soát lại các giao dịch bất thường phát sinh trong quá trình khách hàng thực hiện mua, bán DPET trên VNDC Wallet, gây ảnh hưởng tới tỷ giá của tài sản. 

Thời gian kết thúc bảo trì sẽ được đội ngũ thông báo tới quý khách hàng sau khi hoàn tất. Trong quá trình bảo trì, toàn bộ số tài sản DPET của quý khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn.

Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.