Thông báo bảo trì tính năng nạp/rút On-chain Binance Smart Chain

Thông báo bảo trì tính năng nạp/rút On-chain Binance Smart Chain

Kính gửi Quý khách hàng,

Do phía nền tảng Binance Smart Chain thực hiện bảo trì hệ thống từ 12:00 – 20:00 ngày 27/03/2021 (theo giờ Việt Nam), vì vậy tính năng nạp/rút On-chain BSC trên ứng dụng VNDC Wallet sẽ được tạm tắt trong thời gian này. Theo đó, tất cả những giao dịch gửi/nhận On-chain trên nền tảng này sẽ được tạm dừng cho đến khi tính năng hoạt động trở lại.

VNDC sẽ mở lại giao dịch này sau khi nền tảng Binance Smart Chain hoàn tất bảo trì (dự kiến 20:00 hôm nay). Trong thời gian bảo trì, quý khách vui lòng chọn gửi On-chain ERC-20 hoặc TRC-20 để giao dịch được thực hiện nhanh chóng.

Lưu ý: Tất cả những giao dịch khác như gửi/nhận On-chain ERC-20, TRC-20, KRC-20, hay mua/bán VNDC, quy đổi tài sản số,… sẽ không bị ảnh hưởng.

Trân trọng cảm ơn!

Đội ngũ VNDC.