Thông báo: Bảo trì tất cả giao dịch với OLC trên VNDC Wallet từ 14h00 hôm nay

Thông báo: Bảo trì tất cả giao dịch với OLC trên VNDC Wallet từ 14h00 hôm nay

Quý khách hàng thân mến,

VNDC trân trọng thông báo, từ 14h00 hôm nay, toàn bộ giao dịch đối với tài sản OLC trên VNDC Wallet sẽ tạm thời bảo trì. 

Thời gian bảo trì: Từ 14h00 hôm nay (31/03) đến dự kiến 16h00 cùng ngày. VNDC sẽ thông báo tới quý khách hàng nếu hoàn tất bảo trì sớm hơn.

Phạm vi ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý khách hàng không thể thực hiện các tính năng sau đây:

  • Giao dịch gửi, nhận On-chain, Off-chain đối với OLC
  • Giao dịch Quy đổi cặp tài sản OLC/VNDC
  • Giao dịch P2P Trading đối với OLC

Theo như thông báo nhận được từ đối tác OlaCity, việc bảo trì này được áp dụng trên toàn bộ địa chỉ lưu trữ và niêm yết OLC nhằm phục vụ cho mục đích cải tiến một số thông tin liên quan đến tài sản, bao gồm tên, địa chỉ smart contract,…Trong thời gian bảo trì, toàn bộ tài sản OLC của quý khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khách hàng.

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.