Thông báo bảo trì hệ thống

Thông báo bảo trì hệ thống

Hiện tại, hệ thống máy chủ của đối tác cung cấp hạ tầng máy chủ là Linode cloud đang nâng cấp nên hệ thống của VNDC bị ảnh hưởng, rất mong quý khách hàng thông cảm. Đội ngũ VNDC đang thực hiện khắc phục để

Dự kiến thời gian khôi phục: 22h30 ngày 06/08/2020

Chi tiết mời quý khách hàng cập nhật tại đây.

Matthew A dreamer, an adventure hunter whose life goal is to create big products that help life better. Now, I am building VNDC's products with a dream to become an open financial system for Vietnamese people in the world.