Thông báo: Bảo trì giao dịch OLA trên VNDC Wallet từ 18h00 ngày 23/04

Thông báo: Bảo trì giao dịch OLA trên VNDC Wallet từ 18h00 ngày 23/04

Cập nhật lúc 19h00 ngày 23/04: Từ 22h00 ngày 23/04 đến 3h00 ngày 24/04, nhằm nâng cấp hệ thống, VNDC sẽ bảo trì tất cả các tính năng áp dụng cho OLA trên Wallet, bao gồm: Gửi nhận On-chain, Off-chain, Quy đổi, Giao dịch P2P, Credit Line, người dùng không thể giao dịch với OLA trong thời gian này. Mong quý khách hàng thông cảm.

Kính gửi quý khách hàng,

VNDC trân trọng thông báo, từ 18h00 ngày hôm nay (23/04/2021), VNDC sẽ tiến hành bảo trì tính năng giao dịch On-chain cho Olacoin (OLA) trên VNDC Wallet. Theo đó, toàn bộ tài sản OLA được lưu trữ trên VNDC Wallet sẽ không thể gửi On-chain tới các địa chỉ bên ngoài hệ thống. Đồng thời tính năng nạp tài sản OLA qua tiện ích Nami cũng sẽ ngừng hoạt động trong thời gian bảo trì.

  • Mục đích: Việc bảo trì tính năng này nhằm mục đích rà soát lại các vấn đề ngoài ý muốn đã phát sinh trên VNDC Wallet đối với tài sản OLA, bao gồm: giao dịch quy đổi, chuyển lệnh, giao dịch vay Credit Line. 
  • Thời gian: Thời gian bảo trì dự kiến diễn ra trong tối đa 24h, đội ngũ sẽ thông báo tới khách hàng nếu hoàn tất bảo trì sớm hơn dự kiến.
  • Phạm vi ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, người dùng vẫn có thể sử dụng các tính năng khác đối với OLA, bao gồm: Gửi nhận Off-chain, Quy đổi, Giao dịch P2P, Credit Line. Ngoài ra, các khoản vay Credit Line thế chấp OLA cũng sẽ không bị thanh lý trong thời gian bảo trì nếu giá của OLA giảm xuống.

Rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khách hàng.

Trân trọng, 

Đội ngũ VNDC.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.