Tạm dừng tính năng Quy đổi do đối tác Binance và Nami Exchange bảo trì

Tạm dừng tính năng Quy đổi do đối tác Binance và Nami Exchange bảo trì

Kính gửi Quý khách hàng,

Do phía đối tác Binance và Nami Exchange thực hiện bảo trì để nâng cấp, từ 11:00 – 15:30 ngày 25/04/2021, tính năng Quy đổi (Exchange) trên ứng dụng VNDC Wallet sẽ được tạm tắt đối với toàn bộ Token, mở lại ngay khi kết thúc bảo trì. Việc này nhằm đảm bảo người dùng không gặp các lỗi giao dịch đáng tiếc trong quá trình chuyển lệnh giữa VNDC và các đối tác này.

Trong thời gian bảo trì, quý khách vẫn có thể sử dụng các tính năng mua/bán P2P, gửi On/Off-chain để các giao dịch được thực hiện nhanh chóng. 

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian bảo trì có thay đổi, VNDC sẽ thông báo tới cộng đồng sớm nhất trên các kênh truyền thông của chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Đội ngũ VNDC.

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.