Tạm dừng giao dịch nạp rút On-chain BDS token qua KRC20

Tạm dừng giao dịch nạp rút On-chain BDS token qua KRC20

Thân gửi Quý khách hàng,

Theo yêu cầu của đối tác, nhằm mục đích rà soát các hoạt động trên mạng lưới KardiaChain (KRC20) đối với BDS token, từ 20h30 ngày 04/10, VNDC sẽ bảo trì giao dịch on-chain BDS token qua mạng lưới KardiaChain (KRC20). Theo đó, trong thời gian này, khách hàng không thể thực hiện các lệnh nạp/rút On-chain BDS token qua mạng KardiaChain (KRC20).

Thời gian bảo trì dự kiến: 48 giờ. Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn.

Ngoài ra, khách hàng vẫn có thể thực hiện các giao dịch khác với BDS token như P2P Trading, gửi/nhận Offchain, Farming. Các thông tin mở lại tính năng sẽ được thông báo sớm nhất tới Quý khách hàng ngay khi quá trình bảo trì hoàn tất.

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng.

Trân trọng,
Đội ngũ VNDC.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it