RICE đốt bỏ 70 triệu token trên ERC20, công bố phát hành trên KRC20 và BEP20

RICE đốt bỏ 70 triệu token trên ERC20, công bố phát hành trên KRC20 và BEP20

Theo như thông báo từ Đội ngũ phát triển dự án, RICE đã hoàn tất đốt bỏ 70,000,000 token trên nền tảng Ethereum (mạng ERC20), đồng thời công bố phát hành RICE trên mạng lưới KRC20 (KardiaChain) và BEP20 (BSC – Binance Smart Chain). 

Giao dịch đốt:

https://etherscan.io/tx/0xc0cdcb463a39b8797f3d59e401996a0ac1b256b3a95022c27856bc30725247ee 

Cập nhật thông tin chi tiết token RICE

Chi tiết thông báo chính thức từ RICE tại: https://ricewallet.io/blog/completely-burned-70000000-rice-on-erc20-successful-builds-on-krc20-and-bep20 

Nhà đầu tư có thể tham gia để cập nhật kế hoạch và các hoạt động mới nhất của RICE tại kênh thông tin chính thức:

1. Telegram: RICE Official Newsroom – Kênh công bố thông tin: https://t.me/ricenewsroom

2. Twitter: RICE Official Channel, @RiceDeFiWallet: https://twitter.com/RiceDeFiWallet

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.