Ra mắt tính năng Unstake (Rút) cho VNDC Farming

Ra mắt tính năng Unstake (Rút) cho VNDC Farming

Nhằm giúp khách hàng chủ động hơn về tài sản và nguồn vốn đầu tư, 10h00 ngày hôm nay 24/07/2021, VNDC Wallet chính thức cho ra mắt tính năng Unstake cho VNDC Farming. Theo đó, người tham gia Farming có thể unstake (rút) tài sản số ra khỏi Pool khi chưa hết thời hạn Farming, thay vì phải chờ đến khi tài sản được mở khóa vào ngày kết thúc Pool. 

Lưu ý: Quý khách vui lòng cập nhật ứng dụng VNDC Wallet phiên bản mới nhất để sử dụng tính năng này.

Tính năng Unstake được áp dụng cho các Pool Farming trong danh sách sau đây. Danh sách này sẽ liên tục được mở rộng trong thời gian tới theo kế hoạch phát triển sản phẩm của VNDC.

Pool CHI - VNDC 365 ngày

Pool WHC - VNDC 30 ngày

Pool USDT - VNDC 180 ngày

Pool ETH - VNDC 30 ngày

Pool KAI - VNDC 180 ngày

Pool ETH - VNDC 90 ngày

Pool DAM - VNDC 365 ngày

Pool ETH - LUA 30 ngày

Pool TDC - VNDC 365 ngày

Pool ETH - KAI 30 ngày

Pool BDS - VNDC 180 ngày

Pool BTC - VNDC 30 ngày

Pool SHC - VNDC 90 ngày

Pool BTC - VNDC 90 ngày

Pool DAM - DAM 90 ngày

Pool BTC - LUA 30 ngày

Pool SHC - SHC 90 ngày

Pool BTC - KAI 30 ngày

Pool TPH - VNDC 180 ngày

Pool BNB - VNDC 30 ngày

Pool TPH - VNDC 90 ngày

Pool BNB - VNDC 90 ngày

Pool TPH - DAM 90 ngày

Pool BNB - LUA 30 ngày

Pool BAMI - VNDC 90 ngày

Pool BNB - KAI 30 ngày

Pool BAMI - VNDC 180 ngày

Hướng dẫn Unstake tài sản từ Pool Farming

Bước 1: Trong cửa sổ Farming, chọn Pool Farming bạn muốn rút tài sản.

Bước 2: Nhấn “Rút” để thực hiện lệnh rút.

Bước 2: Nhập số lượng muốn rút, ấn “Max” nếu muốn rút toàn bộ. Phí unstake trước thời hạn là 1.5% lượng token được rút.

Bước 3: Hệ thống thông báo Unstake thành công.

Chúc Quý khách có những trải nghiệm tốt nhất với VNDC Wallet!

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.