Những thông tin cơ bản về bZx Protocol (BZRX)

Những thông tin cơ bản về bZx Protocol (BZRX)

bZx là gì?

bZx là giao thức phi tập trung đầu tiên cho phép vay và cho vay để giao dịch ký quỹ được xây dựng trên nền tảng Blockchain của Ethereum theo tiêu chuẩn 0x Relays.

bZx hoạt động thế nào?

Đối với Protocol layer: đóng vai trò mở và đóng lệnh, giữ tiền và trả lãi cho lender

 • Order sẽ được tạo bởi maker và taker. Việc khớp lệnh được thực hiện theo hợp đồng bZx.
 • Với hợp đồng cho vay, bZx sẽ giữ tiền của người cho vay.
 • Đối với smart contract, nó thực thi trả lãi cho lender.

Đối với Oracle layer:

 • Tạo tính thanh khoản trên những sàn giao dịch phi tập trung.
 • bZx Protocol có một quỹ bảo đảm để bồi thường cho những người cho vay trong trường hợp họ bị mất tiền.

Ứng dụng của bZx (BZRX)

Điều đầu tiên phải nói đến BZRX là một token quản trị. Nói chung, những người nắm giữ token có quyền nâng cấp giao thức khi họ thấy phù hợp. Điều này cho phép những người nắm giữ token được thưởng cho sự tham gia và thúc đẩy việc sử dụng giao thức. Một số đề xuất đã được đưa ra để nắm bắt giá trị và thúc đẩy sự tham gia quản trị. Bao gồm:

 • Chia sẻ phí tham gia quản trị
 • Thưởng phí khai thác cho người dùng giao thức
 • Tài sản hỗ trợ token với quỹ bảo hiểm

Thông tin cơ bản về bZx (BZRX)

 • Ký hiệu: BZRX
 • Blockchain: Ethereum
 • Tiêu chuẩn: ERC-20
 • Loại: Utility token
 • Tổng cung: 1.030.000.000 BZRX
 • Số lượng đang lưu thông: 140.610.067 BZRX

BZRX hiện đã chính thức có mặt trên ứng dụng VNDC Wallet, người dùng và đối tác của VNDC có thể lưu trữ BZRX, gửi nhận on-chain/off-chain BZRX với tài khoản khác, mua/bán (Exchange) với giá tốt nhất và được trả lợi nhuận Staking lên tới 3%/năm (nhận lãi hàng ngày).

Đăng ký tài khoản VNDC Wallet ngay để giao dịch BZRX:

Dành cho người dùng iPhone: Apple Store
Dành cho người dùng các thiết bị Android khác: Google Play Store

Cập nhật tin tức 24/7 và các kiến thức cốt lõi về thị trường tài chính, thị trường crypto tại đây.