Nâng cấp tài khoản và đăng ký đối tác kinh doanh tự động ngay trên VNDC Wallet

Nâng cấp tài khoản và đăng ký đối tác kinh doanh tự động ngay trên VNDC Wallet

***Cập nhật: Chính sách nâng cấp tài khoản và đăng ký đối tác kinh doanh tự động mới nhất được cập nhật tại đây.

Hiện nay, nhu cầu người dùng muốn đăng ký trở thành đối tác kinh doanh của VNDC cũng như tăng hạng tài khoản VIP đang tăng một cách nhanh chóng. Để phục vụ cho quá trình này diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn, VNDC đã thực hiện nâng cấp ứng dụng, từ đó cho phép khách hàng tự yêu cầu và nâng cấp tài khoản ngay trên ứng dụng.

Cụ thể, người dùng có thể tham khảo các điều kiện cần thiết để đăng ký trở thành đối tác kinh doanh và nâng hạng tài khoản VIP level ngay trên ứng dụng VNDC Wallet. Sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu này, khách hàng chỉ cần thực hiện xác nhận đăng ký hoặc nâng cấp, hệ thống sẽ tự động xét duyệt. 

Lưu ý: Khách hàng muốn hạ level tài khoản VIP hoặc muốn hủy đối tác kinh doanh xin vui lòng thực hiện tạo yêu cầu tại trang hỗ trợ vndc.io/tk và điền đầy đủ thông tin. Yêu cầu của quý khách sẽ được giải quyết sau 30 ngày kể từ khi gửi.

Nâng cấp tài khoản VIP

Để thực hiện nâng cấp tài khoản VIP, VNDC sẽ yêu cầu quý khách hàng thực hiện đầy đủ xác minh tài khoản đối với VIP 1 và VIP 2. Đối với tài khoản VIP 3 trở lên, người dùng cần nắm giữ một lượng VIDB tối thiểu hoặc đạt lượng giao dịch theo yêu cầu ứng với từng cấp độ. 

Số dư VIDB tối thiểu

Số lượng VIDB duy trì tối thiểu sẽ vẫn được nhận lãi theo chương trình Staking Daily của VNDC.

Khối lượng giao dịch VNDC yêu cầu

Xem hướng dẫn nâng cấp tài khoản VIP tự động tại đây.

Đăng ký trở thành đối tác kinh doanh

Để trở thành đối tác kinh doanh của VNDC, VNDC sẽ yêu cầu quý khách hàng thực hiện đủ xác minh tài khoản và nắm giữ một lượng VIDB nhất định tương ứng với từng cấp bậc đối tác. Số lượng VIDB duy trì tối thiểu sẽ vẫn được nhận lãi theo chương trình Staking Daily của VNDC.

Xem hướng dẫn đăng ký đối tác kinh doanh tự động tại đây.

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.