Thử nghiệm giao dịch đòn bẩy Nami Futures trên VNDC Wallet

Thử nghiệm giao dịch đòn bẩy Nami Futures trên VNDC Wallet

Nhằm cung cấp những tiện ích giúp người dùng để có thêm các kênh đầu tư mới, đặc biệt là mảng giao dịch đòn bẩy. VNDC đã phối hợp với Nami để triển khai thử nghiệm việc giao dịch đòn bẩy với Nami Futures trực tiếp trên VNDC Wallet như một ứng dụng/tiện tích thông thường của VNDC Wallet.

Thời gian chính thức: 15h00 ngày 03/08/2020 (giờ Việt Nam).

Nami Futures on VNDC Wallet

Người dùng thực hiện nạp/rút VNDC, USDT hoặc BTC (Bitcoin, trên NamiFutures sẽ có tên là XBT, đây là tên chuẩn của các sàn giao dịch Futures Bitcoin) vào hệ thống Nami Futures và có thể bắt đầu thực hiện đặt lệnh đòn bẩy Mua/Bán với cặp XBT/USD. Tương lai sẽ có thêm các cặp như BTC/VNDC, ETH/VNDC, XAU/VNDC, USDT/VNDC.

Giao diện của Nami Futures trên VNDC Wallet

Người dùng cũng có thể giao dịch NamiFutures trên ứng dụng Nami Futures. Tải về ứng dụng Nami Futures:

Giới thiệu về Nami Futures

Nami Futures là sàn giao dịch hợp đồng tương lai của thị trường Crypto đặc biệt là Bitcoin. Nami Futures dành cho quý khách hàng có nhu cầu giao dịch Margin, có đòn bẩy từ 1:1 đến 1:100. Sàn Nami Futures sử dụng nền tảng thanh khoản của Bitmex với mức thanh khoản hơn 1,5 tỷ USD/ ngày. Nami Futures được phát triển ứng dụng trên nền tảng iOS, Android và phiên bản Web.

Xem thêm tại đây.

Matthew A dreamer, an adventure hunter whose life goal is to create big products that help life better. Now, I am building VNDC's products with a dream to become an open financial system for Vietnamese people in the world.