Mở tính năng Quy đổi cho cặp BAMI/VNDC hôm nay 14/05/2021

Mở tính năng Quy đổi cho cặp BAMI/VNDC hôm nay 14/05/2021

BAMI, đồng tiền điện tử của Hệ sinh thái Bami DeFi, là một trong số những tài sản có giao dịch sôi động nhất trên nền tảng P2P Trading của VNDC Wallet. Để phục vụ nhu cầu giao dịch rất lớn của cộng đồng, bắt đầu từ hôm nay 14/05/2021, VNDC chính thức mở thêm tính năng Quy đổi cho cặp tài sản BAMI/VNDC

Theo đó, khách hàng sở hữu tài sản BAMI có thể dễ dàng quy đổi sang VNDC thông qua tính năng Quy đổi trên ứng dụng VNDC Wallet Pro. Ngược lại, người dùng cũng có thể quy đổi từ VNDC sang BAMI. Tỷ giá Quy đổi phụ thuộc vào khối lượng quy đổi, được lấy theo giá thị trường của BAMI trên hai sàn PancakeSwap và Nami Exchange. 

Như vậy, các tính năng có thể sử dụng với BAMI Token bao gồm: 

  • Gửi/nhận Off-chain: Người dùng có thể gửi/nhận tài sản này với người dùng khác trong hệ thống của VNDC Wallet.
  • Gửi/nhận On-chain (BEP20): Người dùng có thể thể thực hiện gửi/nhận BAMI Token từ các nền tảng khác về ví VNDC Wallet thông qua tính năng On-chain cho mạng BEP20.
  • Giao dịch P2P Trading: Người dùng chủ động tự đặt giá mua/bán theo mong muốn, hoặc khớp lệnh với các đơn hàng mua/bán của người dùng khác tạo sẵn trong hệ thống của VNDC Wallet.
  • Quy đổi (Exchange): Người dùng có thể thực hiện quy đổi trực tiếp từ BAMI sang VNDC và ngược lại thông qua tính năng Quy đổi (Exchange) trên ứng dụng VNDC Wallet. Tỷ giá quy đổi phụ thuộc vào số lượng mua/bán của người dùng, được lấy theo tỷ giá của hai sàn Nami Exchange và PancakeSwap.
  • Farming: Người dùng có thể stake (nạp) BAMI hoặc các tài sản số khác để nhận phần thưởng trả bằng BAMI Token. Chi tiết xem tại: Mở đồng loạt 7 Pool Farming cho tài sản BAMI
Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.