Mở tính năng giao dịch P2P cho Coin98 token (C98)

Mở tính năng giao dịch P2P cho Coin98 token (C98)

Ngày 23/07 vừa qua, Coin98 Token (C98) đã được niêm yết trên VNDC Wallet và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư có thêm cơ hội giao dịch với Coin98 token (C98), hôm nay 26/07/2021, VNDC chính thức mở tính năng giao dịch P2P cho tài sản C98. Theo đó, khách hàng có cơ hội mua/bán C98 với người dùng khác theo mức giá của người tạo đơn hàng tự đưa ra.

Như vậy, hiện nay người dùng có thể sử dụng rất nhiều tính năng hữu ích đối với tài sản C98 như lưu trữ, quy đổi, giao dịch P2P, gửi nhận Off-chain.

Về Coin98 (C98)

Coin98 là hệ sinh thái DeFi all-in-one ra đời nhằm giúp người dùng tiếp cận với DeFi một cách dễ dàng, thông qua các sản phẩm phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dùng, từ giao dịch, lưu trữ đến quản lý tài sản, cho vay, tiết kiệm,… Coin98 hoạt động trên cả iOS, Android và Chrome Extension.

Các sản phẩm nổi bật trong hệ sinh thái Coin98: Coin98 Exchange, Coin98 Wallet, Coin98 Portfolio, Coin98 Launchpad, Coin98 Markets, Coin98 Terminal (Utilities), Coin98 Lend & Borrow, Coin98 Mega Farm, Coin98 Staking, Coin98 NFT Marketplace, Coin98 Derivatives.

Tham khảo thêm tại trang web chính thức của Coin98.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it