Mở thêm các Pool Farming KAI – USDT và NAMI – VNDC

Mở thêm các Pool Farming KAI – USDT và NAMI – VNDC

Hiện nay, KAI và NAMI và hai đồng Token nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng VNDC. Sau khi được phát hành thông qua VNDC DIPO, hai tài sản này đã được đông đảo người dùng lựa chọn để lưu trữ trên ví VNDC Wallet. Nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng khi sở hữu hai tài sản này, VNDC mở các Pool Farming giúp khách hàng gửi (Stake) tài sản với tỷ lệ nhận thưởng và thời gian tham gia khác nhau.

Cụ thể, VNDC sẽ mở thêm 2 pool đối với NAMI Token và 1 pool với KAI Token như sau:

  • Pool NAMI – VNDC 90 ngày: Từ 14/03/2021
  • Pool NAMI – VNDC 180 ngày: Từ 14/03/2021
  • Pool KAI – USDT 180 ngày: Từ 12/03/2021

Pool KAI – USDT 

Tài sản gửi (Stake): KAI – tài sản nhận (Get): USDT

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 12/03/2021

Thời gian: 180 ngày 

Số lượng KAI tối thiểu để tham gia Stake: 100 KAI

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Max Pool size (Tổng số KAI tối đa có thể nạp vào trong Pool): 10,000,000 KAI

Tỷ lệ nhận thưởng: 1000 : 0.015 (Nhận về 0.015 USDT với mỗi 1000 KAI được nạp vào).

APY: ~16.25% (Tỷ suất lợi nhuận năm)

Ví dụ: Ngày 12/03/2021, khách hàng đầu tư 10,000 KAI vào Pool, số KAI này sẽ bị tạm khóa cho đến khi Pool kết thúc. Với tỉ lệ nhận thưởng 1000 : 0.015, mỗi ngày sẽ nhận về 0.15 USDT, khách hàng được phép rút số USDT này về ngay sau khi nhận thưởng (hàng ngày). Kết thúc 180 ngày, tổng số thưởng được nhận tương đương 27 USDT. Lúc này, toàn bộ tài sản đã được mở khóa, khách hàng có thể nhận lại 10,000 KAI ban đầu đã tham gia Stake.

Pool NAMI – VNDC 90 ngày

Tài sản gửi: NAMI – Tài sản nhận: VNDC

Ngày bắt đầu: 00:00:00 ngày 14/03/2021

Thời gian: 90 ngày 

Số lượng NAMI tối thiểu để tham gia Stake: 100 NAMI

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Max Pool size (Tổng số NAMI tối đa có thể nạp vào trong Pool): 10,000,000 NAMI

Tỷ lệ nhận thưởng: 3 : 1 (Nhận về 1 VNDC với mỗi 3 NAMI được nạp vào).

APY: ~22.16% (Tỷ suất lợi nhuận hàng năm)

Pool NAMI – VNDC 180 ngày

Tài sản gửi: NAMI – Tài sản nhận: VNDC

Ngày bắt đầu: 00:00:00 ngày 14/03/2021

Thời gian: 180 ngày 

Số lượng NAMI tối thiểu để tham gia Stake: 100 NAMI

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Max Pool size (Tổng số NAMI tối đa có thể nạp vào trong Pool): 10,000,000 NAMI

Tỷ lệ nhận thưởng: 2 : 1 (Nhận về 1 VNDC với mỗi 2 NAMI được nạp vào).

APY: ~33.24 (Tỷ suất lợi nhuận năm)

Xem thêm hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.