Mở Pool Farming WHC, BNB, DAM và TDC 

Mở Pool Farming WHC, BNB, DAM và TDC 

VNDC Farming hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo cộng đồng nhà đầu tư của VNDC. Nhằm mang lại cho quý khách nhiều lợi ích hơn khi tham gia, VNDC chính thức mở thêm các chương trình Farming hấp dẫn với mức lợi nhuận cao.

Cụ thể, vào ngày 06/03/2021, VNDC Farming bổ sung thêm các Pool DAM, TDC, BNB, và WHC. Khách hàng sẽ gửi vào các tài sản trên và nhận lãi về bằng VNDC với mức lãi suất ưu đãi.

Pool WHC – VNDC

Tài sản gửi (Stake): WHC – tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 20:00:00 ngày 06/03/2021

Thời gian: 90 ngày 

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa tài sản tham gia Stake (WHC). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể thực hiện rút cả thưởng và vốn lúc này.

Số lượng WHC tối thiểu để tham gia Stake: 1,000 WHC

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút số WHC về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng.

Max Pool size: Tổng số WHC tối đa có thể nạp vào trong Pool: 2,000,000 WHC

Tỷ lệ nhận thưởng: 1:2 (Nhận về 2 VNDC với mỗi 1 WHC được nạp vào).

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: ~17.44% 

Ví dụ: Ngày 06/03/2021, khách hàng đầu tư 1,000 WHC vào Pool, số WHC này sẽ bị tạm khóa cho đến khi Pool kết thúc. Với tỉ lệ nhận thưởng 1:2, mỗi ngày sẽ nhận về 2,000 VNDC, khách hàng được phép rút số VNDC này về ngay sau khi nhận thưởng (hàng ngày). Kết thúc 90 ngày, tổng số thưởng được nhận tương đương 180,000 VNDC. Lúc này, toàn bộ tài sản đã được mở khóa, khách hàng có thể nhận lại 1,000 WHC ban đầu đã tham gia Stake.

Pool BNB – VNDC

Tài sản gửi (Stake): BNB – tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 20:00:00 ngày 06/03/2021

Thời gian: 90 ngày 

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa tài sản tham gia Stake (BNB). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể thực hiện rút cả thưởng và vốn lúc này.

Số lượng BNB tối thiểu để tham gia Stake: 1 BNB

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút số BNB về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng.

Max Pool size: Tổng số BNB tối đa có thể nạp vào trong Pool: 10,000 BNB

Tỷ lệ nhận thưởng: 1:1500 (Nhận về 1500 VNDC với mỗi 1 BNB được nạp vào).

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: ~10% 

Pool TDC – VNDC

Tài sản gửi (Stake): TDC – tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 20:00:00 ngày 06/03/2021

Thời gian: 365 ngày 

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa tài sản tham gia Stake (TDC). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể thực hiện rút cả thưởng và vốn lúc này.

Số lượng TDC tối thiểu để tham gia Stake: 1,000 TDC

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút số TDC về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng.

Max Pool size: Tổng số TDC tối đa có thể nạp vào trong Pool: 10,000,000 TDC

Tỷ lệ nhận thưởng: 10:8 (Nhận về 8 VNDC với mỗi 10 TDC được nạp vào).

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: ~9.13%

Pool DAM – VNDC

Tài sản gửi (Stake): DAM – tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 20:00:00 ngày 06/03/2021

Thời gian: 365 ngày 

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa tài sản tham gia Stake (DAM). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể thực hiện rút cả thưởng và vốn lúc này.

Số lượng DAM tối thiểu để tham gia Stake: 1,000 DAM

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút số DAM về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng.

Max Pool size: Tổng số DAM tối đa có thể nạp vào trong Pool: 10,000,000 DAM

Tỷ lệ nhận thưởng: 10:35 (Nhận về 35 VNDC với mỗi 10 DAM được nạp vào).

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: ~29.03%