Mở lại giao dịch P2P cho BDS Token

Mở lại giao dịch P2P cho BDS Token

Vừa qua, vào ngày 18/03/2021, đợt phân phối lần 2 của BDS Token thông qua VNDC Launchpad đã diễn ra thành công. Với sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, chỉ trong thời gian ngắn, tổng số 50,000 token đã được phân phối hoàn toàn tới nhà đầu tư và người dùng với mức giá 1 BDS = 250,000 VNDC.

Để phục vụ nhu cầu giao dịch cũng như mở rộng cơ hội đầu tư cho khách hàng, VNDC mở lại tính năng giao dịch P2P đối với BDS Token bắt đầu từ 20:00 ngày 20/03/2021. Theo đó, khách hàng có thể tạo lệnh mua/bán tài sản này với người dùng khác thông qua tính năng VNDC P2P.

Lộ trình sau DIPO

Sau khi hoàn tất phân phối BDS đợt 02 qua VNDC DIPO, Tập đoàn Big Group sẽ tiếp tục lộ trình phát triển BDS Token theo như kế hoạch đã đề ra:

  • 20/03/2021: Mở văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
  • 25/03/2021: Hoàn thiện ứng dụng BDS Invest với các tính năng dự kiến: Quản lý tài sản, Swap, Farming,…
  • 25/03/2021: Niêm yết BDS Token lên sàn Nami Exchange
  • 25/03/2021: Ra mắt ứng dụng BDS Invest và đưa các dự án Bất động sản vào hệ sinh thái
  • 30/03/3021: Mở tính năng quy đổi VNDC Exchange cặp tài sản BDS/VNDC

Về BDS Token

BDS là một token tiện ích được BDS Holding LLC phát hành và hợp tác với tập đoàn Big Group để triển khai thu hút vốn đầu tư cho các dự án bất động sản trong hệ sinh thái BIG và phát triển các tính năng, dịch vụ và lợi ích cho nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Token BDS không chỉ là một trong những yếu tố giúp phát triển quy mô và giá trị của hệ sinh thái BIG mà còn là phương tiện đầu tư hiệu quả cho mọi khách hàng với các nguồn lực tài chính khác nhau. Mô hình đầu tư cộng đồng giúp người sỡ hữu token tận dụng kinh nghiệm và kiến thức từ các chuyên gia, dễ dàng khai thác các bất động sản tiềm năng và hạn chế rủi ro khi đầu tư riêng lẻ.