Mở giao dịch On-chain cho TRON Token (TRX)

Mở giao dịch On-chain cho TRON Token (TRX)

Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư có thêm cơ hội giao dịch với TRON Token (TRX), ngày hôm nay 10/09/2021, VNDC chính thức mở giao dịch On-chain qua mạng TRX cho tài sản TRON Token (TRX). Theo đó, người dùng có thể gửi On-chain TRX từ VNDC Wallet tới các địa chỉ ví TRX bên ngoài hệ thống, và ngược lại, nhận TRX chuyển về từ các địa chỉ ví khác.

Như vậy, hiện nay người dùng có thể sử dụng rất nhiều tính năng hữu ích đối với tài sản TRX:

  • Giao dịch Off-chain: Gửi nhận TRX với người dùng khác trong cùng hệ thống
  • Giao dịch On-chain: Gửi nhận TRX với người dùng ngoài ví VNDC
  • Mua/bán TRX thông qua tính năng Quy đổi và giao dịch P2P
  • Staking daily: Duy trì số dư tối thiểu 200 TRX để nhận lãi gần 3% mỗi năm
  • Credit Line: Tạo khoản vay với hạn mức 25% so với giá trị của tài sản
  • Escrow: Giao dịch đảm bảo giữa các người dùng

Về TRON Token (TRX)

TRON là một nền tảng blockchain có khả năng mở rộng cao, băng thông lớn, cho phép các nhà phát triển có thể tạo Smart Contract và phát triển dApps.

TRX là đồng tiền điện tử chính thức hoạt động trong nền tảng Blockchain TRON. Ban đầu, TRX được xây dựng trên nền tảng của Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20, đến 05/2018, TRON chính thức hoàn thành Mainnet. Từ đó, TRX được chuyển sang chạy trên Blockchain TRON. Hiện nay, TRX đã có mặt trên nhiều sàn giao dịch điện tử uy tín toàn cầu như: Binance, OKEx, Upbit, Huobi Global…

Tham khảo thêm về TRON (TRX) tại đây.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it