Mở Farming Pool cho FAM và GO24

Mở Farming Pool cho FAM và GO24

Để mở rộng cơ hội gia tăng tài sản cho người dùng nắm giữ FAM Token (FAM) và Go24 Token (GO24), 10h00 ngày hôm nay 13/08/2021, VNDC chính thức khởi động Farming Pool cho 2 tài sản này, với tỷ lệ phần thưởng mỗi ngày rất hấp dẫn.

Pool Farming FAM – FAM 30 ngày

Pool Farming FAM – FAM 30 ngày có tỷ lệ phần thưởng là 10000:55 (người dùng được nhận 55 FAM với mỗi 100,000 FAM nạp vào), tỷ suất lợi nhuận năm 20.08%. Người dùng được trả thưởng mỗi ngày, rút thưởng được ngay.

Để tham gia, người dùng cần nạp tối thiểu 10 FAM vào pool Farming này. Lượng tài sản này bị tạm khóa trong vòng 30 ngày và sẽ được mở khóa sau khi kết thúc pool. Pool Farming FAM – VNDC 30 ngày sẽ ngừng nhận stake khi đạt dung lượng tối đa (500,000 FAM).

Tìm hiểu về FAM token (FAM) tại: Bài nghiên cứu về FAM Token (FAM).

Pool Farming GO24 – GO24 30 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 500 GO24 sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ GO24 người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay. 

Để tham gia, người dùng cần stake (nạp) tối thiểu 10 GO24 vào pool. Lượng tài sản này sẽ bị tạm khóa trong thời hạn còn lại của pool và được mở khóa sau khi kết thúc pool. Pool dừng nhận nạp tài sản khi đạt dung lượng tối đa 1,000,000 GO24.

Tìm hiểu về Go24 token (GO24) tại: Bài nghiên cứu về GO24 Token (GO24).

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.