Mở Farming Pool CHI, nhận thưởng tới 1600 VNDC với mỗi 1 CHI nạp vào

Mở Farming Pool CHI, nhận thưởng tới 1600 VNDC với mỗi 1 CHI nạp vào

Vào 20h00 ngày 26/01, VNDC chính thức giới thiệu tính năng VNDC Farming tới cộng đồng người dùng. Theo như lộ trình đã thông báo, VNDC đã thử nghiệm tính năng này với các loại tài sản WHC, VIDB, và USDT trước tiên. Để mở rộng cơ hội đầu tư cho khách hàng, VNDC tiếp tục mở Pool Farming đối với tài sản đang thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây, CHI Token. 

Chương trình Farming CHI

Cụ thể, với chương trình farming lần này, VNDC cung cấp 4 Pool CHI cho người dùng với thời gian quy định và tỷ lệ nhận thưởng khác nhau. Trong đó có 1 pool đã được mở và 3 pool sẽ dự kiến ra mắt trong thời gian gần nhất.

 • CHI Pool 30 ngày: Nhận 1400 VNDC với mỗi 1 CHI nạp vào
 • CHI Pool 60 ngày: Nhận 1500 VNDC với mỗi 1 CHI nạp vào
 • CHI Pool 180 ngày: Nhận 1600 VNDC với mỗi 1 CHI nạp vào
 • CHI Pool 365 ngày: Nhận 1600 VNDC với mỗi 1 CHI nạp vào

Khi nạp tài sản (stake) vào Pool, tài sản sẽ bị khoá theo thời gian quy định ở mỗi Pool, thay vào đó người dùng nhận lại được phần thưởng với tỷ lệ tương ứng như trên. Người dùng được phép rút thưởng ngay sau khi nhận và có thể thu hồi số lượng tài sản đã stake ban đầu khi thời gian farming kết thúc.

Như vậy, tỷ lệ nhận thưởng farming cho CHI cao hơn đáng kể so với chương trình Staking Daily. Chính vì vậy, đây là cơ hội để các nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận từ tài sản đầu tư của mình.

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming để Stake tài sản nhận thưởng tại đây.

Chi tiết cụ thể các Pool CHI Token

1. CHI – VNDC 30 ngày (Đang mở)

Nạp CHI – Nhận VNDC

 • Khởi tạo: VNDC Farming
 • Pool Size: 1,000 CHI (số lượng CHI tối đa được phép stake vào Pool)
 • Tổng tài sản trong Pool: Số lượng CHI đã stake vào Pool tính tới thời điểm hiện tại
 • Thời gian: 30 ngày (Thời gian khoá tài sản trong Pool)
 • Bắt đầu: 00:00:00 ngày 30/01/2021 (Thời gian bắt đầu mở Pool)
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:1400 (Nhận 1400 VNDC cho mỗi 1 CHI được nạp vào)
 • Tỷ lệ mở khoá: 100% (Được phép rút về 100% phần thưởng sau mỗi ngày nhận)
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày (nhận thưởng sau mỗi ngày)
 • Bạn đã stake: Số lượng đã nạp vào Pool, chiếm % so với tổng tài sản hiện có trong Pool

Phần thưởng:

 • Đã nhận: Số lượng phần thưởng đã nhận tính thời điểm hiện tại
 • Dự kiến: Số lượng phần thưởng thu về sau khi thời gian farming kết thúc

2. CHI – VNDC 60 ngày (từ 05/02/2021)

Nạp CHI – Nhận VNDC

 • Khởi tạo: VNDC Farming
 • Pool Size: 1,000 CHI (số lượng CHI tối đa được phép stake vào Pool)
 • Tổng tài sản trong Pool: Số lượng CHI đã stake vào Pool tính tới thời điểm hiện tại
 • Thời gian: 60 ngày (Thời gian khoá tài sản trong Pool)
 • Bắt đầu: 00:00:00 ngày 05/02/2021 (Thời gian bắt đầu mở Pool)
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:1500 (Nhận 1500 VNDC cho mỗi 1 CHI được nạp vào)
 • Tỷ lệ mở khoá: 100% (Được phép rút về 100% phần thưởng sau mỗi ngày nhận)
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày (nhận thưởng sau mỗi ngày)
 • Bạn đã stake: Số lượng đã nạp vào Pool, chiếm % so với tổng tài sản hiện có trong Pool

Phần thưởng:

 • Đã nhận: Số lượng phần thưởng đã nhận tính thời điểm hiện tại
 • Dự kiến: Số lượng phần thưởng thu về sau khi thời gian farming kết thúc

3. CHI – VNDC 180 ngày (từ 12/02/2021)

Nạp CHI – Nhận VNDC

 • Khởi tạo: VNDC Farming
 • Pool Size: 1,000 CHI (số lượng CHI tối đa được phép stake vào Pool)
 • Tổng tài sản trong Pool: Số lượng CHI đã stake vào Pool tính tới thời điểm hiện tại
 • Thời gian: 180 ngày (Thời gian khoá tài sản trong Pool)
 • Bắt đầu: 00:00:00 ngày 12/02/2021 (Thời gian bắt đầu mở Pool)
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:1600 (Nhận 1600 VNDC cho mỗi 1 CHI được nạp vào)
 • Tỷ lệ mở khoá: 100% (Được phép rút về 100% phần thưởng sau mỗi ngày nhận)
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày (nhận thưởng sau mỗi ngày)
 • Bạn đã stake: Số lượng đã nạp vào Pool, chiếm % so với tổng tài sản hiện có trong Pool

Phần thưởng:

 • Đã nhận: Số lượng phần thưởng đã nhận tính thời điểm hiện tại
 • Dự kiến: Số lượng phần thưởng thu về sau khi thời gian farming kết thúc

4. CHI – VNDC 365 ngày (từ 12/02/2021)

Nạp CHI – Nhận VNDC

 • Khởi tạo: VNDC Farming
 • Pool Size: 1,000 CHI (số lượng CHI tối đa được phép stake vào Pool)
 • Tổng tài sản trong Pool: Số lượng CHI đã stake vào Pool tính tới thời điểm hiện tại
 • Thời gian: 365 ngày (Thời gian khoá tài sản trong Pool)
 • Bắt đầu: 00:00:00 ngày 12/02/2021 (Thời gian bắt đầu mở Pool)
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:1600 (Nhận 1600 VNDC cho mỗi 1 CHI được nạp vào)
 • Tỷ lệ mở khoá: 100% (Được phép rút về 100% phần thưởng sau mỗi ngày nhận)
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày (nhận thưởng sau mỗi ngày)
 • Bạn đã stake: Số lượng đã nạp vào Pool, chiếm % so với tổng tài sản hiện có trong Pool

Phần thưởng:

 • Đã nhận: Số lượng phần thưởng đã nhận tính thời điểm hiện tại
 • Dự kiến: Số lượng phần thưởng thu về sau khi thời gian farming kết thúc

Xem thêm: Mở Farming Pool WHC, nhận thưởng 15 VNDC với mỗi 10 WHC nạp vào.