Mở đồng loạt 7 Pool Farming cho tài sản BAMI hôm nay 19/04/2021

Mở đồng loạt 7 Pool Farming cho tài sản BAMI hôm nay 19/04/2021

Ngay sau khi mở bán, BAMI đã lập tức tăng trưởng mạnh mẽ và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhận thấy BAMI trở thành tài sản được nhiều nhà đầu tư ưu ái lưu trữ trên ví VNDC Wallet, VNDC chính thức mở các Pool Farming với mức nhận thưởng hấp dẫn cho tài sản này.

Cụ thể, vào 10h ngày 19/04/2021, VNDC sẽ mở 7 pool đối với BAMI Token như sau:

Pool VIDB – BAMI 30 ngày

Pool USDT – BAMI 30 ngày

Pool BNB – BAMI 30 ngày

Pool ETH – BAMI 30 ngày

Pool BTC – BAMI 30 ngày

Pool BAMI – BAMI 30 ngày

Pool VNDC – BAMI 30 ngày

1. Pool VIDB – BAMI

Tài sản gửi (Stake): VIDB – tài sản nhận (Get): BAMI

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 19/04/2021

Thời gian: 30 ngày 

Số lượng VIDB tối thiểu để tham gia Stake: 10 VIDB

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Max Pool size (Tổng số VIDB tối đa có thể nạp vào trong Pool): 1,000,000 VIDB

Tỷ lệ nhận thưởng: 250 : 1 (Nhận về 1 BAMI với mỗi 250 VIDB được nạp vào).

APY: ~24.49% (Tỷ suất lợi nhuận năm)

Ví dụ: Ngày 19/04/2021, khách hàng đầu tư 10,000 VIDB vào Pool, số VIDB này sẽ bị tạm khóa cho đến khi Pool kết thúc. Với tỉ lệ nhận thưởng 250 : 1, mỗi ngày sẽ nhận về 40 BAMI, khách hàng được phép rút số BAMI này về ngay sau khi nhận thưởng (hàng ngày). Kết thúc 30 ngày, toàn bộ tài sản đã được mở khóa, khách hàng có thể nhận lại 10,000 VIDB ban đầu đã tham gia Stake.

*UPDATE: Để mở rộng cơ hội tham gia Farming BAMI bằng VIDB cho cộng đồng, VNDC chính thức mở rộng Pool Size VIDB – BAMI từ 1,000,000 VIDB thành 10,000,000 VIDB.

2. Pool USDT – BAMI

Tài sản gửi (Stake): USDT – tài sản nhận (Get): BAMI

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 19/04/2021

Thời gian: 30 ngày 

Số lượng USDT tối thiểu để tham gia Stake: 10 USDT

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Max Pool size (Tổng số USDT tối đa có thể nạp vào trong Pool): 1,000,000 USDT

Tỷ lệ nhận thưởng: 300 : 1 (Nhận về 1 BAMI với mỗi 300 USDT được nạp vào).

APY: ~19.19% (Tỷ suất lợi nhuận năm)

3. Pool BNB – BAMI

Tài sản gửi (Stake): BNB – tài sản nhận (Get): BAMI

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 19/04/2021

Thời gian: 30 ngày 

Số lượng BNB tối thiểu để tham gia Stake: 0.01 BNB

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Max Pool size (Tổng số BNB tối đa có thể nạp vào trong Pool): 5000 BNB

Tỷ lệ nhận thưởng: 1 : 2 (Nhận về 2 BAMI với mỗi 1 BNB được nạp vào).

APY: ~22.49% (Tỷ suất lợi nhuận năm)

4. Pool ETH – BAMI

Tài sản gửi (Stake): ETH – tài sản nhận (Get): BAMI

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 19/04/2021

Thời gian: 30 ngày 

Số lượng ETH tối thiểu để tham gia Stake: 0.01 ETH

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Max Pool size (Tổng số ETH tối đa có thể nạp vào trong Pool): 5000 ETH

Tỷ lệ nhận thưởng: 1 : 8 (Nhận về 8 BAMI với mỗi 1 ETH được nạp vào).

APY: ~20.55% (Tỷ suất lợi nhuận năm)

5. Pool BTC – BAMI

Tài sản gửi (Stake): BTC – tài sản nhận (Get): BAMI

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 19/04/2021

Thời gian: 30 ngày 

Số lượng BTC tối thiểu để tham gia Stake: 0.001 BTC

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Max Pool size (Tổng số BTC tối đa có thể nạp vào trong Pool): 100 BTC

Tỷ lệ nhận thưởng: 1 : 200 (Nhận về 8 BAMI với mỗi 1 BTC được nạp vào).

APY: ~20.18% (Tỷ suất lợi nhuận năm)

6. Pool BAMI – BAMI

Tài sản gửi (Stake): BAMI – tài sản nhận (Get): BAMI

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 19/04/2021

Thời gian: 30 ngày 

Số lượng BAMI tối thiểu để tham gia Stake: 100 BAMI

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Max Pool size (Tổng số BTC tối đa có thể nạp vào trong Pool): 50,000,000 BAMI

Tỷ lệ nhận thưởng: 200 : 1 (Nhận về 1 BAMI với mỗi 200 BAMI được nạp vào).

APY: ~182.5% (Tỷ suất lợi nhuận năm)

7. Pool VNDC – BAMI

Tài sản gửi (Stake): VNDC – tài sản nhận (Get): BAMI

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 19/04/2021

Thời gian: 30 ngày 

Số lượng VNDC tối thiểu để tham gia Stake: 500000 VNDC

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Max Pool size (Tổng số VNDC tối đa có thể nạp vào trong Pool): 10,000,000,000 VNDC

Tỷ lệ nhận thưởng: 5000000 : 1 (Nhận về 1 BAMI với mỗi 5000000 VNDC được nạp vào).

APY: ~29.12% (Tỷ suất lợi nhuận năm)

Xem thêm hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.