Mở các Pool Farming cho ETH, tỷ lệ thưởng lên tới 17,68%

Mở các Pool Farming cho ETH, tỷ lệ thưởng lên tới 17,68%

Farming là một trong số những tiện ích được nhiều người sử dụng nhất trên VNDC Wallet, nhờ khả năng kết hợp giữa lưu trữ an toànsinh lời đều đặn. Nhận thấy cộng đồng có nhu cầu lưu trữ ETH rất cao, đồng thời đánh giá ETH là tài sản số có thể đạt mức lãi Farming hấp dẫn, VNDC đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng các pool Farming cho tài sản này.

Cụ thể, vào 10h00 hôm nay 24/06/2021, VNDC chính thức Khởi động 4 Pool Farming cho ETH:

  • Pool ETH – VNDC 30 ngày – APY 7.93%
  • Pool ETH – VNDC 90 ngày – APY 15.87%
  • Pool ETH – LUA 30 ngày – APY 17.68%
  • Pool ETH – KAI 30 ngày – APY 7.93%

Để tham gia Farming ETH và nhận thưởng, Quý khách vui lòng đăng nhập vào VNDC Wallet, chọn tiện ích Farming và lướt chọn các Pool Farming  cho tài sản ETH. Ngoài ra, Quý khách có thể tham gia nhiều Pool Farming hấp dẫn khác mà đội ngũ VNDC đang triển khai.

Thông tin cụ thể về các Pool

1. Pool ETH – VNDC 30 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): ETH – Tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 24/06/2021

Thời gian: 30 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (ETH). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút ETH về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 1:10000

Nhận 10000 VNDC với mỗi 1 ETH được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 0.1 ETH

Số lượng ETH tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 0.1 ETH

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng VNDC về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 1,000 ETH

Tổng số ETH tối đa có thể nạp vào trong Pool: 1,000 ETH

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 7.93%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming ETH – VNDC 30 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

2. Pool ETH – VNDC 90 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): ETH – Tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 24/06/2021

Thời gian: 90 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (ETH). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút ETH về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 1:20000

Nhận 20000 VNDC với mỗi 1 ETH được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 0.1 ETH

Số lượng ETH tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 0.1 ETH

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng VNDC về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 1,000 ETH

Tổng số ETH tối đa có thể nạp vào trong Pool: 1,000 ETH

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 15.87%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming ETH – VNDC 90 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

3. Pool ETH – LUA 30 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): ETH – Tài sản nhận (Get): LUA

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 24/06/2021

Thời gian: 30 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (ETH). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút ETH về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 1:20

Nhận 20 LUA với mỗi 1 ETH được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 0.1 ETH

Số lượng ETH tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 0.1 ETH

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng LUA về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 1,000 ETH

Tổng số ETH tối đa có thể nạp vào trong Pool: 1,000 ETH

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 17.68%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming ETH – LUA 30 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

4. Pool ETH – KAI 30 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): ETH – Tài sản nhận (Get): LUA

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 24/06/2021

Thời gian: 30 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (ETH). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút ETH về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 1:10

Nhận 10 KAI với mỗi 1 ETH được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 0.1 ETH

Số lượng ETH tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 0.1 ETH

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng KAI về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 1,000 ETH

Tổng số ETH tối đa có thể nạp vào trong Pool: 1,000 ETH

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 7.93%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming ETH – KAI 30 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.