Mở các Pool Farming cho Bitcoin, tỷ lệ nhận thưởng lên tới 23,25%

Mở các Pool Farming cho Bitcoin, tỷ lệ nhận thưởng lên tới 23,25%

Hiện nay, Bitcoin (BTC) là tài sản được nhiều nhà đầu tư lựa chọn tích lũy và lưu trữ dài hạn, với niềm tin có cơ sở rằng đồng tiền điện tử này sẽ còn tăng giá gấp nhiều lần trong tương lai. Đồng hành cùng quá trình lưu trữ Bitcoin của Khách hàng, VNDC Wallet thiết lập các Pool Farming cho tài sản BTC, nơi nhà đầu tư nạp BTC trong một khoảng thời gian định sẵn và nhận lãi đến 23,25%/năm, lãi trả hàng ngày và rút được ngay.

Cụ thể, ngày hôm nay 25/06/2021, VNDC chính thức mở thêm 4 Pool Farming cho Bitcoin, bao gồm:

  • Pool BTC – VNDC 30 ngày – APY 9.30%
  • Pool BTC – VNDC 90 ngày – APY 23.25%
  • Pool BTC – LUA 30 ngày – APY 15.54%
  • Pool BTC – KAI 30 ngày – APY 9.30%

Để tham gia Farming BTC và nhận thưởng, Quý khách vui lòng đăng nhập vào ứng dụng VNDC Wallet, chọn tiện ích Farming và lướt chọn các Pool Farming cho tài sản BTC. Bên cạnh đó, Quý khách có thể tham gia nhiều Pool Farming hấp dẫn khác mà đội ngũ VNDC đang triển khai.

Thông tin cụ thể về các Pool

1. Pool BTC – VNDC 30 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): BTC – Tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 25/06/2021

Thời gian: 30 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (BTC). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút BTC về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 1:200000

Nhận 200000 VNDC với mỗi 1 BTC được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 0.01 BTC

Số lượng BTC tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 0.01 BTC

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng VNDC về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 100 BTC

Tổng số BTC tối đa có thể nạp vào trong Pool: 100 BTC

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 9.30%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming BTC – VNDC 30 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

2. Pool BTC – VNDC 90 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): BTC – Tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 25/06/2021

Thời gian: 90 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (BTC). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút BTC về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 1:500000

Nhận 500000 VNDC với mỗi 1 BTC được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 0.01 BTC

Số lượng BTC tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 0.01 BTC

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng VNDC về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 100 BTC

Tổng số BTC tối đa có thể nạp vào trong Pool: 100 BTC

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 23.25%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming BTC – VNDC 90 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

3. Pool BTC – LUA 30 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): BTC – Tài sản nhận (Get): LUA

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 25/06/2021

Thời gian: 30 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (BTC). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút BTC về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 1:300

Nhận 300 LUA với mỗi 1 BTC được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 0.01 BTC

Số lượng BTC tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 0.01 BTC

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng LUA về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 100 BTC

Tổng số BTC tối đa có thể nạp vào trong Pool: 100 BTC

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 15.54%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming BTC – LUA 30 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

4. Pool BTC – KAI 30 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): BTC – Tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 25/06/2021

Thời gian: 30 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (BTC). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút BTC về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 1:200

Nhận 200 KAI với mỗi 1 BTC được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 0.01 BTC

Số lượng BTC tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 0.01 BTC

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng KAI về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 100 BTC

Tổng số BTC tối đa có thể nạp vào trong Pool: 100 BTC

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 9.30%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming BTC – KAI 30 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.