Mở 3 Pool Farming cho LiveTrade Token (LTD)

Mở 3 Pool Farming cho LiveTrade Token (LTD)

Với ý tưởng sản phẩm thiết thực cùng đội ngũ phát triển uy tín, LiveTrade Token (LTD) sau khi được bán Launchpad đã có những bước nhảy giá trị đầy thuyết phục, tăng gấp nhiều lần giá mở bán. Đáp ứng nhu cầu lưu trữ LTD trên VNDC Wallet của đông đảo người dùng, VNDC thiết lập 3 Pool Farming cho LTD, cho phép người dùng nạp LTD để nhận lãi mỗi ngày.

  • Pool LTD – VNDC 30 ngày – Nhận 2 VNDC với mỗi 100 LTD nạp vào 
  • Pool LTD – VNDC 60 ngày – Nhận 3 VNDC với mỗi 100 LTD nạp vào 
  • Pool LTD – VNDC 90 ngày – Nhận 4 VNDC với mỗi 100 LTD nạp vào

Để tham gia Farming LTD và nhận thưởng, Quý khách vui lòng đăng nhập vào ứng dụng VNDC Wallet, chọn tiện ích Farming và lướt chọn các Pool Farming cho tài sản LTD. Bên cạnh đó, Quý khách có thể tham gia nhiều Pool Farming hấp dẫn khác mà đội ngũ VNDC đang triển khai.

Thông tin cụ thể về các Pool

1. Pool LTD – VNDC 30 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): LTD – Tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 11:00:00 ngày 29/06/2021

Thời gian: 30 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (LTD). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút LTD về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 100:2

Nhận 2 VNDC với mỗi 100 LTD được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 1000 LTD

Số lượng LTD tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 1000 LTD

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng LTD về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 5.000.000 LTD

Tổng số LTD tối đa có thể nạp vào trong Pool: 5.000.000 LTD

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 1.69%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming LTD – VNDC 30 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

2. Pool LTD – VNDC 60 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): LTD – Tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 11:00:00 ngày 29/06/2021

Thời gian: 60 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (LTD). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút LTD về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 100:3

Nhận 3 VNDC với mỗi 100 LTD được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 1000 LTD

Số lượng LTD tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 1000 LTD

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng LTD về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 5.000.000 LTD

Tổng số LTD tối đa có thể nạp vào trong Pool: 5.000.000 LTD

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 2.53%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming LTD – VNDC 60 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

3. Pool LTD – VNDC 90 ngày

Pool: Tài sản gửi (Stake): LTD – Tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 11:00:00 ngày 29/06/2021

Thời gian: 90 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (LTD). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút LTD về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 100:4

Nhận 4 VNDC với mỗi 100 LTD được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 1000 LTD

Số lượng LTD tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 1000 LTD

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng LTD về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng

Pool size: 5.000.000 LTD

Tổng số LTD tối đa có thể nạp vào trong Pool: 5.000.000 LTD

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 3.37%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming LTD – VNDC 90 ngày, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.