Mở 2 Pool Farming DAM – DAM và TDC – VNDC

Mở 2 Pool Farming DAM – DAM và TDC – VNDC

Khi thực hiện chiến lược lưu trữ tài sản số dài hạn, nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn sử dụng tính năng Farming để nhận lãi hàng ngày với tỷ lệ hấp dẫn. Đáp ứng thị hiếu Farming của đông đảo người dùng, VNDC liên tục đa dạng hóa danh mục tài sản được áp dụng tính năng Farming.

Gần nhất là vào 10h00 ngày 23/05/2021, VNDC chính thức Khởi động 02 Pool Farming DAM – DAM và TDC – VNDC. Ngay khi 2 pool Farming này được mở, người dùng có thể tham gia stake (nạp) tài sản để nhận phần thưởng mỗi ngày, với các thông số chi tiết như sau:

Thông tin chi tiết Pool Farming DAM – DAM

Pool: Tài sản gửi (Stake): DAM – Tài sản nhận (Get): DAM

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 23/05/2021

Thời gian: 90 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (DAM). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút DAM về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 400:1

Nhận về 1 DAM với mỗi 400 DAM được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 10,000 DAM

Số lượng DAM tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 10,000 DAM

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng DAM về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng.

Pool size: 5,000,000 DAM

Tổng số DAM tối đa có thể nạp vào trong Pool: 5,000,000 DAM

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 91.25%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming DAM – DAM, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

Thông tin chi tiết Pool Farming TDC – VNDC

Pool: Tài sản gửi (Stake): TDC – Tài sản nhận (Get): VNDC

Ngày bắt đầu: 10:00:00 ngày 23/05/2021

Thời gian: 90 ngày

Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ bị tạm khóa số lượng tài sản tham gia stake (TDC). Sau khi kết thúc Pool, toàn bộ số tài sản sẽ được mở khóa, khách hàng có thể rút TDC về ví của mình.

Tỷ lệ phần thưởng: 2:3

Nhận về 3 VNDC với mỗi 2 TDC được nạp vào

Số lượng tối thiểu: 10,000 TDC

Số lượng TDC tối thiểu mỗi người dùng cần nạp vào Pool là 10,000 TDC

Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày

Khách hàng có thể rút phần thưởng TDC về hàng ngày ngay sau khi nhận thưởng.

Pool size: 5,000,000 TDC

Tổng số TDC tối đa có thể nạp vào trong Pool: 5,000,000 TDC

APY: Tỷ suất lợi nhuận năm: 25.10%

Đây là tỷ lệ nhận thưởng được tính theo năm đối với Pool Farming TDC – VNDC, có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của 2 tài sản trên thị trường.

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.