Mở 06 Farming Pool cho BTC, ETH, BNB

Mở 06 Farming Pool cho BTC, ETH, BNB

Để giúp khách hàng có cơ hội gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ các tài sản phổ biến, bắt đầu từ 15h00 hôm nay 19/10/2021, VNDC Wallet kích hoạt các Farming Pool cho BTC, ETH, BNB.

Theo đó, người dùng có thể nạp BTC, ETH, BNB vào các Farming Pool để nhận thưởng lên tới 12.41%/năm. Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Pool Farming BNB – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 15h00 ngày 19/10/2021
 • Tỷ suất lợi nhuận năm: 9.95%
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:3000 (người dùng được nhận 3000 VNDC với mỗi 1 BNB nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.1 BNB
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng được trả thưởng mỗi ngày, rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

2. Pool Farming BNB – VIDB 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 15h00 ngày 19/10/2021
 • Tỷ suất lợi nhuận năm: 10.15%
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 10:3 (người dùng được nhận 3 VIDB với mỗi 10 BNB nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.1 BNB
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng được trả thưởng mỗi ngày, rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

3. Pool Farming BTC – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 15h00 ngày 19/10/2021
 • Tỷ suất lợi nhuận năm: 7.82%
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:300000 (người dùng được nhận 300000 VNDC với mỗi 1 BTC nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 BTC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng được trả thưởng mỗi ngày, rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

4. Pool Farming BTC – VIDB 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 15h00 ngày 19/10/2021
 • Tỷ suất lợi nhuận năm: 10.64%
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:40 (người dùng được nhận 40 VIDB với mỗi 1 BTC nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 BTC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng được trả thưởng mỗi ngày, rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

5. Pool Farming ETH – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 15h00 ngày 19/10/2021
 • Tỷ suất lợi nhuận năm: 8.11%
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:20000 (người dùng được nhận 20000 VNDC với mỗi 1 ETH nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.01 ETH
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng được trả thưởng mỗi ngày, rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

6. Pool Farming ETH – VIDB 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 15h00 ngày 19/10/2021
 • Tỷ suất lợi nhuận năm: 12.41%
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:3 (người dùng được nhận 3 VIDB với mỗi 1 ETH nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.01 ETH
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng được trả thưởng mỗi ngày, rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.