Mở 04 Farming Pool cho WHC và LTD 

Mở 04 Farming Pool cho WHC và LTD 

Nhận thấy sự quan tâm của cộng đồng với phương pháp trả thưởng mới của tính năng VNDC Farming, 13h00 ngày hôm nay 07/08/2021, VNDC chính thức khởi động thêm 04 Farming Pool đặc biệt dành cho WHC và LTD theo cách trả thưởng mới, với khối lượng phần thưởng hấp dẫn.

Pool Farming WHC – KAI 30 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 10,000 KAI sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ LTD người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay. 

Để tham gia, người dùng cần stake (nạp) tối thiểu 3000 WHC vào pool. Lượng tài sản này sẽ mặc định bị tạm khóa trong thời hạn còn lại của pool và được mở khóa sau khi kết thúc pool, tuy nhiên người dùng được phép unstake (rút) trước hạn với mức phí là 1,5%. Pool dừng nhận nạp tài sản khi đạt dung lượng tối đa 10,000,000 WHC.

Pool Farming LTD – KAI 30 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 3,000 KAI sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ LTD người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay. 

Để tham gia, người dùng cần stake (nạp) tối thiểu 1000 LTD vào pool. Lượng tài sản này sẽ mặc định bị tạm khóa trong thời hạn còn lại của pool và được mở khóa sau khi kết thúc pool, tuy nhiên người dùng được phép unstake (rút) trước hạn với mức phí là 1,5%. Pool dừng nhận nạp tài sản khi đạt dung lượng tối đa 10,000,000 LTD.

Pool Farming LTD – DFL 30 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 5,000 DFL sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ LTD người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay. 

Để tham gia, người dùng cần stake (nạp) tối thiểu 1000 LTD vào pool. Lượng tài sản này sẽ mặc định bị tạm khóa trong thời hạn còn lại của pool và được mở khóa sau khi kết thúc pool, tuy nhiên người dùng được phép unstake (rút) trước hạn với mức phí là 1,5%. Pool dừng nhận nạp tài sản khi đạt dung lượng tối đa 10,000,000 LTD.

Pool Farming LTD – BECO 30 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 1,000 BECO sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ LTD người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay. 

Để tham gia, người dùng cần stake (nạp) tối thiểu 1000 LTD vào pool. Lượng tài sản này sẽ mặc định bị tạm khóa trong thời hạn còn lại của pool và được mở khóa sau khi kết thúc pool, tuy nhiên người dùng được phép unstake (rút) trước hạn với mức phí là 1,5%. Pool dừng nhận nạp tài sản khi đạt dung lượng tối đa 10,000,000 LTD.

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.